web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި މީހަކު ފިލައިފި

އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުގައި ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ހުރި މީހަކު އެތަނުން ފިލައިފިއެވެ.

ފުލުހުން މިއަދު މިކަމާ ގުޅިގެން ހާމަކުރެއްވި ގޮތުގައި ފިލާފައިވަނީ ވައްކަމުގެ މައްސަލައެއްގައި ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރަން މާލެ ފޮނުވަންވެގެން، މިމަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެނެވުނު މީހެކެވެ.

އޭނާ އައްޑޫ ސިޓީ ހިތަދޫ ޕޮލިސް ސްޓޭޝަނުން ފިލާފައިވަނީ އިއްޔެގެ މެންދުރުގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

އެ މައްސަލައިގައި ފިލާފައިވަނީ ކާކުކަމެއް ފުލުހުން ހާމައެއް ނުކުރެއެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ އެމީހާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރުވެސް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓުން އިނގެރޭސި ވިލާތުގެ ބޮޑު ވަޒީރު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ކައުންސިލަރަކު ދަންޖެހިގެން މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު

ސުއޫދު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގެ ތަފްސީލް ސުޕްރީމް ކޯޓާއި ހިއްސާކުރަން ކޮމިޝަނުން ދެކޮޅުހަދައިފި

ސުވާދީބު