web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ޝިދާތާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަގާމުގައި އިތުރަށް ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކެމިކަލެއް ލީކުވުމުން މަޖީދިއްޔާ އާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ ހުސްކޮށްފި

ސުވާދީބު

ފިހާޅޮހި ރިސޯޓްގައި މަރުވެފައި އޮތް ފަތުރުވެރިޔަކު ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު

މާފުށީ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މަސައްކަތް ކުރަން އުޅުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފިރިހެނަކު ނިޔާވެއްޖެ

ސުވާދީބު