web analytics
ކުއްލި ޙަބަރު

ޝިދާތާ މަގާމުން ވަކިކުރަން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

ޖެންޑާ މިނިސްޓަރ ޝިދާތާ ޝަރީފް މަގާމުގައި އިތުރަށް ބަހައްޓަން ނުފެންނަ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕުން ނިންމައިފިއެވެ.

(ތަފްސީލް އަންނަނީ)

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ރާއްޖޭން ބޭރުގައިއުޅޭ ދިވެހިންނަށް “އާސަންދަ” ލިބޭނީ ބޭސްކުރި ބިލް ހުށަހެޅީމަ

ސުވާދީބު

ފުލުހުންގެ އެކަމޮޑޭޝަން އިމާރާތެއްގައި ރޯވެ، ދެފުލުހަކަށް އަނިޔާވެއްޖެ ކުއްލި ޙަބަރު

ސުވާދީބު

“ރެޑިކަލް ޕާޓީ” ގެ ނަމުގައި ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ދީފި

ސުވާދީބު