web analytics
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކުކުރެވޭ ބަޔަކު ކޮލަމްބޯ އިން ފެނިއްޖެ

ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ބަޔަކު އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގެ ވެރިރަށް ކޮލަމްބޯ އިން ފެނިއްޖެއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބޭ ގޮތުގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އަށް ޝައްކު ކުރެވޭ ދެމީހަކު ވަނީ ކޮލަމްބޯ އިން ފެނިފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެކަކީ ޗައިނާ އަންހެނެކެވެ. ދެވަނަ މީހަކީ ކޮން ގައުމެއްގެ މީހެއްކަން އަދި ކަށަވަރެއް ނުވެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ސުވާދީބު

ސިންގަޕޫރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު

ކޮރޯނާ ވައިރަސް މުޅި ދުނިޔެއަށް މިދެނީ ކޮން ފަދަ ވަރުގަދަ އިންޒާރެއްކަމަށް ވިސްނައި ބިރުވެތިވާން އަދިވެސް ނުވަނީ ހެއްޔެވެ؟

ސުވާދީބު