web analytics
ވިޔަފާރި

ޓީއެމްއޭ، މަންތާ އަދި އެމްއޭސީއެލް ބޯޑު މެމްބަރުންގެ އާއިލީ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮވޭ: އޭސީސީ

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަދި މަންތާ އެެއާގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ އާއިލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭކަމަށް އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން(އޭސީސީ) އިން ބުނެފިއެވެ.

އޭސީސީއިން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ 28 ނޮވެމްބަރު 2017 ގައި ބޭއްވި އެމްއޭސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ބައްދަލުވުމުން ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރުންނަށް އައު ސީޕްލޭން ޓާމިނަލުން ޖާގަ އަކަމީޓަރެއް މަހަކަށް 10.35 ޑޮލަރުގެ ރޭޓުގައި ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރިއިރު، އެމްއޭސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި ކުރިން ތިބި ފަރާތްތަކާއި، އެމްއޭސީއެލްގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގައި މިހާރު ތިބި ފަރާތްތަކާއި، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެެއާޕޯޓުގައި މިހާރު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓް ކުރާ ތިން ފަރާތުގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ދެ ކުންފުނިކަމަށްވާ ޓީއެމްއޭ އާއި މަންތާ އޭވިއޭޝަން ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްއާއި އާއިލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވިފައިވާއިރު، އެމްއޭސީއެލްގެ ބޯޑުގެ ކުރީގެ އަދި މިހާރުގެ ފަރާތްތަކުގެ މަސްލަހަތު އެކުންފުނިތަކުގައި އޮންނަކަން އެނގެއެވެ.

ތަފްސީލް އަންނަނީ…

ސުވާދީބު ވައިބަރ ކޮމިއުނިޓީ ގުރޫޕަށް ޖޮއިން ވުމަށް  މިލިންކަށް  ކްލިކް ކޮއްލައްވާ އެންމް ފަހުގެ ހަބަރު ލިބި ވަޑައިގަންނަވާނެ

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

އެޕަލް ބަލިކޮށް، އެންމެ އަގުހުރި ކުންފުންޏަކަށް މައިކްރޮސޮފްޓް

ސުވާދީބު

ކޮމާޝަލް ބޭނުމަށް އެޗްޑީސީން ބައެއް ތަންތަން ދޫކުރަނީ

ސުވާދީބު

ރާއްޖޭގެ ސީޕްލޭން ޕައިލެޓުންނަށް ދުނިޔޭގެ ސަމާލުކަން

ސުވާދީބު