web analytics
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާއިން އޮން-އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި!

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަވަށްޓެރި ޝްރީ ލަންކާއިން އޮން-އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ.

މިކަން ހާމަ ކުރަމުން ލަންކާގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އޮން އެރައިވަލް ވިސާ އެ ގައުމުން ބޭރުގެ މީހުންނަށް ދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން މެދުކަނޑާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ލަންކާއިން މިފަދައިން ނިންމާފައިމިވަނީ، އެޤައުމުގެ ރައްޔިތެއް ކޮވިޑް 19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެގޮތުން ލަންކާއިން ޕޮޒިޓިވް ވެެފައިވަނީ، އިޓަލީގެ ފަތުރުވެރިންތަކަކާއެކު ލަންކާއަށް ދިޔަ އުމުރުން 53 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ.

އެފިރިހެން މީހާއަކީ ލަންކާގައި ޓުއާ ގައިޑެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހެއް ކަމަށާއި އޭނާއަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހުނީ ފަތުރުވެރިންތަކެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ރިޕޯޓުތަކުން ބުނެއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ލަންކާގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބޭރަށް ނުކުންނައިރު ޕާސްޕޯޓު ގެންގުޅެން އެދެފި

ސުވާދީބު

ވިސާނެތި ލަންކާގައި އުޅޭ 291 ދިވެއްސަކު ޑީޕޯޓް ކުރަނީ

ސުވާދީބު

ލަންކާ އެއާޕޯޓް އަލުން ހުޅުވައިިފި، ފްލައިޓްތައް ޑިލޭ ވާނެ

ސުވާދީބު