web analytics
ސިޔާސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ

މިދިޔަ އަހަރު ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް އިންޑިއާ އިން ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރަނިންމޭޓް ޑރ.މުހައްމަދު ޝަހީމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޝަހީމު މިހެން ވިދާޅުވެފައިމިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައިސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އިންޑިއާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި އެގައުމުގެ ޓީވީ ޗެނަލަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއު އެއްގައި އެމްޑީޕީ އަށް އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާ އޮފިޝަލުންނާއި ޑިޕްލޮމެޓުން ގަދަޔަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވާ ދަނޑިވަޅެއްގައެވެ.

އެ ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ޝަހީމު ވިދާޅުވީ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލަ ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ އިދާރާތަކުން ތަހުގީގު ކުރަންޖެހޭނެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

Mohamed Shaheem Ali Saeed@Mohamedshaheem1

Riyaasee Inthikhaabah Nufoozu foaruvi kamah Bunaa Massala Dhaulathuge kamaa behey Idhaaraa thakun Thahuqeequ kuran jeheyne kamah dhekemeve.

41 people are talking about this

އިންތިޚާބެއްގައި ތާއީދު ހޯދުމަށް މަސައްކަތްކުރުމުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އެހީ ހޯދުމަކީ އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނުގައި މަނާ ކަމެކެވެ.

ނަޝީދު ދެއްކެވި އެ ވާހަކަތައް ބެލުމަށް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ޕްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލް ހުސެއިން ޝަމީމަށް ވެސް އަންނަނީ ގޮވާލަމުންނެވެ.

ރިޔާސީ އިންތިހާބު ބޮޑު ތަފާތަކުން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ކާމިޔާބު ކުރެއްވިއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް އަންނަނީ އެ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށާއި އެ އިންތިހާބަކީ ވަރަށް ބޮޑަށް އޮޅުވާލާފައިވާ އިންތިހާބެއް ކަމަށް ބުނަމުންނެވެ.

އެގޮތުން އިންތިހާބު ބާތިލުކޮށްދިނުމަށް އެދި ކުރީގެ ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ވެސް ވެއްދިއެވެ. ނަމަވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމީ އިންތިހާބު ބާތިލުކުރާނެ އެއްވެސް ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

ނަޝީދުގެ ވާހަކަފުޅުން އިންޑިއާއަށް ބޮޑު ބަދުނާމެއް!

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ކުރިއަށް އޮތް މަޖިލިސް ވެގެންދާނީ އެމްޑީޕީގެ މަޖިލީހަކަށް: ނަޝީދު

ސުވާދީބު

ރައީސް ޔާމީން ޖަލަށްލީ ޝަރީއަތަށް ސިޔާސީ ނުފޫޒު ފޯރުވައިގެން – އީސީއާރު

ސުވާދީބު

އުމަރަށް ދީފައިވާ ސެކިއުރިޓީ މުރާޖައާ ކުރަނީ

ސުވާދީބު