web analytics
ސިޔާސީ

އިންތިހާބު އޮޅުވާލުމަށް އެހީތެރިވި މައްސަލާގައި އިންޑިއާއިން ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ – މުންދު

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ރައީސް ކަމަށް އައްޔަން ކުރުމަށް އިންޑިއާއިން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެފައި ވުމުން އިންޑިއާއިން އެކަމަށް ޖަވާބުދާރީވާން ޖެހޭ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބުރައީސް މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މުންދު މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ރޭ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުންނެވެ.

އިންޑިއާ އިން ރާއްޖޭގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ނުފޫޒު ފޯރުވިކަމަށް ނަޝީދު އިއުތިރާފުވީ މިހާރު އިންޑިއާ އަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނަލްއަކަށް ދެއްވި އިންޓަވިއުއެއްގައެވެ.

ބޭނުމީ “ފުރަތަމަ އިންޑިއާ” ސިޔާސަތެއް ނޫން! “ފުރަތަމަ ދިވެހިރާއްޖެ” ސިޔާސަތު!

ނަޝީދު ވިދާޅުވީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިދިކޮޅު އައިއިރު އިދިކޮޅުގައި ތިބި ފަރާތްތަކަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް އެއްވެސް ބަޔަކު ހީނުކުރާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ގަބޫލުކުރި ކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

“އެކަކުވެސް ހީނުކުރޭ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެ ކަމަށް. އެންމެން ހީކުރީ އިންތިހާބު އޮންނާނީ އޮޅުވާލާފައި ކަމަށް. އަޅުގަނޑުމެއްނަނސޤ ކާމިޔާބު ލިބޭނެ އެއްވެސް ފުރުސަތެއް ނޯންނާނެކަމަށް ހީކުރެވުނު.” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެއް އެއްގަލަކަށް އަރައި ނަޝީދުގެ “އެޖެންޑާ”އިން ގައުމު ސަލާމަތް ކުރުން

އެމްޑީޕީ އަށް އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކޮށްދިނުމަށް އިންޑިއާ އޮފިޝަލުން އަދި ޑިޕްލޮމެޓުން ގަދަޔަށް މަސައްކަތް ކުރިކަމަށް ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ. “ކުޑަކުޑަ ފުރުސަތެއް ތަނަވަސް ކޮށްދީފި ކަމުގައި ވާނަމަ، އެމްޑީޕީއަށް އިންިތހާބު ކާމިޔާބު ކުރެވޭނެކަން އިންޑިއާ ސަރުކާރަށް އެނގޭ” ނަޝީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅިގެން ގިނަ ބަޔަކު ދަނީ މި ސަރުކާރަށް ފާޑު ކިޔައި އިންޑިއާ އާއި މެދު ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުންނެވެ. ރައީސް ނަޝީދަކީ މީގެ ކުރިންވެސް އެފަދަ ކަންކަން ކުރެއްވުމަށްފަހު ހާމަކުރައްވަމުން އައި ބޭފުޅެކެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

“މަވަރެއް ނެތިގެން” އުޅޭ މީހުންވެސް އުޅޭ ދޯ އެވެ!

ސުވާދީބު

އަދީބުގެ ބޭސްފަރުވާގެ ކަންކަން ސިޔާސީ ނުކުރަން އާއިލާއިން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު

ދެން އުފެދޭނީ ނަޒާހާތްތެރި، ނަމޫނާ މަޖިލީހެއް: ނަޝީދު

ސުވާދީބު