web analytics
ސިޔާސީ

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ނިޒާރު ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

މިއަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް ނިޒާރު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާއިރު އޭނާގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރަކީ 2 އެވެ.

Ali Nizar@DhekunuNizar

މިއަހަރު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ކަމުގެ މަގާމަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެމްޑީޕީން ބާއްވާ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރުމަށް އަޅުގަޑު ވަނީ ޕާޓީގެ ސެކްރެޓޭރިއަޓަށް މިއަދު ފޯމު ހުށައަޅާފައެވެ. އަޅުގަޑުގެ ކެންޑިޑޭޓް ނަމްބަރ އަކީ 2.

View image on Twitter
33 people are talking about this

ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މޭޔަރު ކަމަށް ވާދަކުރައްވަނީ އައްޑޫ ސިޓީގެ ތަރައްގީ ހަލުވިކޮށް، މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލުމުގެ އުއްމީދުގައި ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިއަދުވެސް ދައްކަންޖެހެނީ މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރަން ދެއްކި ވާހަކަތަކެއް ކަމަށާއި އައްޑޫގެ މަލަމައްޗަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައިސްފައިނުވާކަން ފާހަގަކުރަމުން ނިޒާރު ވިދާޅުވީ މިހާރު އޮތް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދަނީ މަޑު ދުވެއްޔެއްގައި، ވިޔަސް ނުވަތަ ނުވިޔަސް ވަރިހަމަ އުސޫލުން ކަމަށެވެ.

“އަޅުގަނޑުމެން މުސްކުޅިވެ ދާއިރުވެސް އެ މަގު ހަމަ އެ އޮތް ގޮތުގައި. އެ ފާރުވެސް އެހުރި ގޮތުގައި. އައްޑޫ އަށް އަންނައިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ޓްރާންސިޓް ޕޮއިންޓަކީ ފޭދޫ. ފޭދޫން ވެސް ފެންނަނީ އެ ނިކަމެތިކަން، ހިތަދޫގައި ވެސް އެކަން. ހުޅުމީދޫގެ ވާހަކަ ދެއްކުމެއް ނެތް” ނިޒާރު ވިދާޅުވިއެވެ.

ނިޒާރުގެ އިތުރުން މިހާތަނަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރު ކަމަށް ކުރިމަތި ލައްވާނެކަން އިއުލާން ކުރައްވާފައިވަނީ ފާއިތުވި ތިން ދައުރުގައިވެސް އައްޑޫގެ މޭޔަރުކަން ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ އަބްދުﷲ ސޯދިގު (ސޯބެ)އެެވެ.

ޒުވާނުންގެ އެކުވެރިޔާ އަހުމަދު ނާޒިމް ނާޒާ ދާއިރާގެ އަޑު އުފުލުމަށް ތެދުވެއްޖެ. ނުވިކޭނެ ނުވެސް ގަނެވޭނެ

އެހެން އަހަރުތަކާ ހިލާފަށް މި އަހަރު ބާއްވާ ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި ސިޓީ ކައުންސިލުތަކުގެ މޭޔަރުން އިންތިހާބު ކުރާނީ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނަގާ ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

ކައުންސިލް އިންތިހާބު އޮންނާނީ އަންނަ އޭޕްރީލް މަހުގެ ހަތަރުވަނަ ދުވަހުއެވެ.

Facebook Comments

އާޓިކަލް ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޝެއަރ ކޮއްފަ ޑީޕީގެ ފޭސް ބުކު ޕޭޖައް ލައިކް ކޮއް ދެއްވުން އެދެމެވެ އަދި ވީހާވެސް ގިނަ ބޭފުޅުން ޑީޕީއަށް ލިއެފަ މި އީމެއިލްައަށް info@dhivehipost.com މެއިލް ފޮނުއްވާށެވެ. ތިޔަ ބޭފުޅުންގެ ލިއުންތަކައް ޑީޕީއިން މަރުހަބާ ކިޔަމެވެ.ޚަބަރާއިގުޅޭ އިތުރު ލިޔުންތައް

ޕީޕީއެމްގެ އާ އެސްޖީއަކަށް މަތީން

ސުވާދީބު

ރައީސް އިބޫ ދުވާފަރަށް ވަޑައިގެންފި

ސުވާދީބު

މާރިޔާގެ ކަންބޮޑުވުން: ރެޑިކަލް އަކީ ހައްދުފަހަނަލާފައިވާ ވިސްނުން

ސުވާދީބު