web analytics

ހުއްދަ ސުވާދީބު

2861 ޕޯސްޓް - 0 ކޮމެންޓްސް
ސަރުކާރު

ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ހުޅުވިފައިވާ ސިޓީ އެއް

ސުވާދީބު
މުޙައްމަދު ބުޝްރީ  ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދަށް ވެދުން ސަލާމަށް ފަހު ދަންނަވަމެވެ. ޝްރީލަންކާ ގައި ދިރިއުޅޭ އެތައް ހާސް ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން މަނިކުފާނާއި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު އަރިހުން އަޅުގަނޑުމެން އެދެނީ
މުހައްމަދު ބުޝްރީ

ކެޔޮނިރު: ޤައުމުގެ އިގްތިސޯދު ކޮނޑުއަޅައިގެން ހިނގި ރިސޯރޓް މުއައްޒަފުން ނަގައި އެއްލައިލުން!

ސުވާދީބު
މުޙައްމަދު ބުޝްރީ (ކެޔޮނިރު) – 19 މާޗް 2020 –  ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑެތި ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ސިމްޑީ ގްރޫޕްގެ ޗެއާމަން އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ، އެކުންފުނީގެ ހުރިހާ މުއައްޒަފުންނަށް އިނގިރޭސި ބަހުން ފޮނުއްވި
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އުފައްދާފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި

ސުވާދީބު
ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަކީ އެމެރިކާއިން އުފައްދާފައިވާ ވައިރަސް އެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައި މިވަނީ،
ލަންކާ ނިރުބަވެރި ހަމަލާގެ ފަހުން

ލަންކާއިން އޮން-އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި!

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ނުވަތަ ކޮވިޑް 19 އާއި ގުޅިގެން އަވަށްޓެރި ޝްރީ ލަންކާއިން އޮން-އަރައިވަލް ވިސާ ދިނުން މެދުކަނޑާލައިފިއެވެ. މިކަން ހާމަ ކުރަމުން ލަންކާގެ އިންފޮމޭޝަން ޑިޕާޓްމެންޓުން މިއަދު ނެރުނު ނޫސް ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ
ކޮރޯނާވައިރަސް

އިތުރު ދެ މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދާދި ދެންމެ އަކު ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅޭ ތަރުޖަމާނު މަބުރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި،
ސަރުކާރު

ފަސްޓު ކުލާހުގައި ދަތުރުކޮށް 3 ދުވަހުގެ ދަތުރަކަށް ޝާހިދު 437,062.02 ރުފިޔާ ހަރަދުކުރައްވައިފި!

ސުވާދީބު
އަޒަރުބައިޖާނުގެ ވެރިރަށް ބާކޫގައި މިދިޔަ އަހަރުގެ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 26 އިން 27 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިއަށް ދިޔަ ނަން އެލައިންޑް މޫވްމެންޓްގެ 18 ވަނަ ސަމިޓުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގަތުމަށް ޚާރިޖީވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު
ރިޕޯޓް އިންޑިއާ

ރޮހިންޔާއާއެކު ހުންނެވި ނަޝީދަށް އިންޑިއާ މުސްލިމުން ހަމަ ފެންނަގޮތެއް ނުވި

ސުވާދީބު
މިޔަންމާގެ ރޮހިންޔާ ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް އެ ގައުމުގެ ސިފައިން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ އަނިޔާވެރި އަމަލުތައް ހުއްޓުވަން ރާއްޖޭން ވަނީ ތެދުވެފަ އެވެ. ރޮހިންޔާގެ މުސްލިމުން ހިމާޔަތް ކުރަން އިންޓަނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިހަށް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު ޝާހިދު މުޅި ދުނިޔޭގައި ދަތުރުކުރައްވާތީ މުނައްވަރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މުޅި މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތި ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނަށް ދަތުރު ކުރައްވަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމަށް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ޔެލޯ އެލާޓްގެ ދަށުން އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއް؟

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ދެ ކޭސް މިހާރު ފެނިފައިވާއިރު، މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓްގެ ހާލަތުގަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް އެލާޓުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ އޮތް ހާލަތަކަށް ބަލައި ގައުމީ
ދީން

ކަނޑުގަވާ ފޮނާ އެއްވަރަށް ފާފަފަކުރެވިފައި ވީނަމަވެސް ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދޭ މީހާއަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެއް ޙަދީޘުން!

ސުވާދީބު
މިއީ ފާފަ ފުއްސެވުމަށް އެދޭ މީހާއަށް ވަރަށް ފަސޭހައިން ކުރެވިދާނެ ކަމެކެވެ.  حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سُمَىٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ـ