web analytics

ކެޓަގަރީ ހަގީގީ ހާދިސާ

ހަގީގީ ހާދިސާ

ހަގީގީ ހާދިސާ

މައްސަލައަކީ ކުއްޔަށް އުޅެން މަޖުބޫރުވާގޮތަށް ”މާލޭ ސަރުކާރުން“ ސިޔާސަތު ރޭވުން!

ސުވާދީބު
ހަސަނު މާލެއަށް އައީ 80 ގެ އަހަރުތަކުގެ ފަހުކޮޅުއެވެ. އޭނާގެ މަންމަމެން އޭނަ މާލެ ފޮނުވީ ކިޔަވާށެވެ. މާލެއައިސް ހުންނަ ގޭގައި ނިދަން ޖެހުނީ ބިންމަތީގަ ކުނަލެއް އަޅައިގެންނެވެ. އެ ގޭގައި ހަސަނު ހުންނާތީވެ
ހަގީގީ ހާދިސާ

ރަޖާނީ ޝްރެސްތާ: ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކޮށްގެން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ބޮޑު ބައެއް ފަޤީރުންނަށް!

ސުވާދީބު
އެކިއެކި ބޭނުންތަކުގައި ރާއްޖެ އަންނަ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ދަނީ ދުވަކަށްވުރެ ދުވަހެއް އިތުރުވަމުންނެވެ. ރާއްޖެއަށް އެންމެ ގިނައިން ބިދޭސީން އެތެރެވާ އެއް ޤައުމަކީ ބަންގްލަދޭޝްއެވެ. ބަންގްލަދޭޝް ނެގުމަށް ފަހު އިންޑިއާ އާއި، ނޭޕާލުން ރާއްޖެއަށް
ހަގީގީ ހާދިސާ

ހަޤީޤީ ޙާދިސާ: ޕީރިއަޑް ލަސްކުރާބޭހުގެ އަނދިރިފަރާތް އަންހެން ކަނބަލުން ސަމާލުވޭ

ސުވާދީބު
ނޯޓް: މިއީ މިނޫހުގެ ކިޔުންތެރިއަކު ހިއްސާކޮށްފައިވާ ހަގީގީ ހާދިސާއެކެވެ. އާންމުންނާއި ހަމައަށް މިގެނެސްދެނީ ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކުރުމުގެ ބޭނުމުގައެވެ. ސަނާ (އަސްލުނަމެއް ނޫން) އަކީ އަވަށްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ވަޒަންވެރިވެގެން އުޅޭ، ރާއްޖޭގެ އުތުރުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ
ހަގީގީ ހާދިސާ

ލޯބީގެ އާދަޔާހިލާފު ވާހަކައެއް: މިއީ ހަގީގީ ވާހަކައެއް

ސުވާދީބު
“އާންމުކޮށް ތަޅައިގަންނާނީ ބިޓުންގެ މައްސަލަތަކުގަ. ޖަހާއިރު ޖަހާނީ އޭރަކު އަތުގަ ޖެހުނު އެއްޗަކު ޖެހުނު ތަނެއްގަ. ބޮލުގަ އާއި ގައިގެ އެކި ތަންތާގަ. އޭނާ އަދި ހުންނާނީ ވެސް ވަރަށް ބިޔަކޮށް. ދެން އަހަރެން
ހަގީގީ ހާދިސާ

“ޖިންނި ދިޔައީ ދަރިފުޅު މޫނުގައި ވަކި އަޅާފައި”

ސުވާދީބު
އެމެރިކާގެ މިޝިގަންގައި ދިރިއުޅެމުންދާ އާއިލާއަކަށް ކުރިމަތިވި ބިރުވެރި ހާދިސާއެކެވެ. ދަރިފުޅު ނިންދެވުމަށްފަހު ބާއްވާފައި ދިޔައީ ގޭގައި ގެންގުޅޭ ކުދިން ބަލާ މީހާއާ ހަވާލު ކުރުމަށްފަހުއެވެ. އެމީހުން ގެއަށް އައި އިރު، ހެދާ ބްރޯއާއި ޖޯޝުއާ