web analytics

ކެޓަގަރީ ހުވަދު އަތޮޅު

ހުވަދު އަތޮޅު

ރާއްޖެތެރޭ މީހުން މާލެ ހިފަން ޖެހިދާނެ: ސައުދު

ސުވާދީބު
މާލެ އަކީ ވަކި ބައެއްގެ ތަރިކައެއް ނޫންކަމަށާއި، ނަސްލީ ތަފާތުކުރުން ބޮޑު ކުރާނަމަ މާލެ ހިފަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސެއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ސައުދު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، މާލޭގެ ރައްޔިތުން
ހުވަދު އަތޮޅު

ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާގެ ހަމައެކަނި އަންހެން ކެންޑިޑޭޓު ޢާޤިސާ މޫސާގެ ވާހަކަ

ސުވާދީބު
ޢާޤިސާ މޫސާއަކީ ކުޑައިރުއްސުރެ ދިރިއުޅުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އައި ފަރާތެކެވެ. މިގޮތުން ބޮލި ހިލުމާއި ރޯނުވެށުން ފަދަ މަސައްކަތް އުމުރުން އެންމެ 5 އަހަރުން ފެށިގެން ރަށުގައި އުޅުއްވި ދުވަސްތަކުގައި ކުރައްވައިފައިވެއެވެ. 1989 ވަނައަހަރު ސިފައިންގެ