web analytics

ކެޓަގަރީ ނިޒާރު

ނިޒާރު

ނިޒާރު

އާމްްދަނީގެ ހިއްސާ ލިބޭ ނަމަ ހުޅުމީދުއާ، ހިތަދޫ ގުޅަައިލެެވުނީސް: ނިޒާރު

ސުވާދީބު
އަތޮޅުތަކާއި ސިޓީތަކުން ލިބޭ އާމްދަނީގެ ހިއްސާގެ ޕަސެންޓެއް އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ލިބޭ ނަމަ، އައްޑޫގައި ވަކިން އޮތް ދެ ރަށް ކަމަށްވާ ހުޅުދު އާއި މީދޫ، ހިތަދުއާ ގުޅައިލެވުނީސް ކަމަށް އައްޑޫގެ މޭޔަރު
ނިޒާރު

އައްޑޫ ތަރައްގީކުރާނެ ގޮތް އެނގޭނީ އައްޑޫ ރައްޔިތުންނަށް.- ނިޒާރު

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ތަރައްގީ ކުރާނެ ގޮތް އެނގޭނީ އައްޑޫގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް އިއްޔެ ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ބޮޑު ތަފާތަކުން މިހާރުގެ މޭޔަރ އަބްދުﷲ ސޯދިގް (ސޯބެ) ގެ މައްޗަށް ކުރި ހޯއްދެވި އަލީ ނިޒާރު
ނިޒާރު

ބޮޑު ތަފާތަކުން ސޯބެ ބަލިކޮށް އައްޑޫ މޭޔަރުގެ ޓިކެޓް ނިޒާރަށް

ސުވާދީބު
އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓުގައި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ އައްޑޫ ސިޓީގެ މޭޔަރު ޕްރައިމަރީ ބޮޑު ތަފާތަކުން ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ކާމިޔާބު ކުރައްވައިފިއެވެ. މިހާރުގެ މޭޔަރު އަބްދުﷲ ސޯދިގާއި (ސޯބެ)
ނިޒާރު

އައްޑޫ ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ އާ ލީޑަރޝިޕެއް- ނިޒާރު

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އައްޑޫސިޓީގައި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕެއިނެއް ކޮށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނަތީޖާ ދެކެން ބޭނުންވާނެ މަގާމަކީ އައްޑޫގެ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމެވެ. އެ މަގާމަށް ވަރުގަދަ
ނިޒާރު

ބިން ލިބޭނެ ކަމަށްބުނެ، ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއް – ނިޒާރު

ސުވާދީބު
ބިން ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިޒާރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް
ނިޒާރު

ފިކުރު އެއްގޮތްވާކަށް ނުޖެހޭ، އެއީ ޑިމޮކްރަސީއަކީ: ނިޒާރު

ސުވާދީބު
ޕާޓީތަކުގެ ފިކުރު އެއްގޮތްވާކަށް ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ޑިމޮކްރަސީއަކީ އެއީ ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މަޖިލިސް މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. މިކަމަށް އިޝާރާތްކުރައްވާ ނިޒާރު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި ނިޒާރު ވިދާޅުވެފައިވަނީ ސިޔާސަތުގެ ވާހަކަ