web analytics

ކެޓަގަރީ ބިދޭސިން

ބިދޭސިން

ބިދޭސިން

ބަރަހަނާ ހާލުގައި ހުރި ފިރިހެނަކު މާލޭގެ މަގުމަތިން ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ބަރަހަނާ ހާލުގައި މާލެ މަގުމަތިން ދިޔަ މީހަކު ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. އެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 40 އަހަރުގެ ފިރިހެނެކެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ އަމީނީ މަގު ދަރުބާރުގެ ކައިރިންނެވެ.
ބިދޭސިން

ރާއްޖޭގަ ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ އަދަދު ދޮޅުލައްކައަށް އަރުވާފައި މިވަނީ ބަންގާޅާ ރާއްޖެ އާ ދެމެދު ފެރީ ދުއްވާތީތޯ؟

ސުވާދީބު
ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ކޮޗިނާއި އަދި ރާއްޖެ އާއި މުމްބާއީ އާއި ދެމެދު މީގެ ކުރިންވެސް ފެރީ ދަތުރުތަކެއް ކުރިއެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެއަށް ވަނީ ފައިދާތަކެއްވެސް ކޮށްފައެވެ. އެއިރު ދަތުރުކުރީ ލަގްޒަރީ އުޅަނދުތަކަށްވުމުން
ބިދޭސިން

ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް މިފަހަރު ބަރުކުރީ ރުއްތަކެއް

ސުވާދީބު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ލ. ގަމުގައި ރުއްތަކެއް ބަރުކުރާ މައްސަލައެއް ކަސްޓަމްސް އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ. ކަސްޓަމްސުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރިސޯޓް ހެދުމުގެ މަޝްރޫއުއަކަށް ރާއްޖެ ގެނެސްފައިވާ ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ގަމުގައި
ބިދޭސިން

ވެލި ބަރުކޮށްގެން ދަތުރުކުރި އުޅަނދަކީ ސީސީސީސީ އާއި ގުޅުންހުރި އުޅަނދެއް ނޫންކަމަށް ބުނެފި

ސުވާދީބު
ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ އުޅަނދެއް މާލެ ސަރަހައްދުން ވެލި ބަރުކޮއްގެން ހުވަދު އަތޮޅަށް ދަތުރުކުރަމުން ދާކަމުގެ މައުލޫމާތު ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ލިބުމުން އެ މައްސަލަ މިހާރު ބަލަން ފަށާފައިވާއިރު އެ އުޅަނދަކީ ބްރިޖް ހެދި ސީސީސީސީ
ބިދޭސިން

ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ރުއް ބަރުކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ސުވާދީބު
ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްއަކަށް ދޫކޮއްފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ލ. ގަމުން ރުއް ބަރުކުރާ މައްސަލަ ކަސްޓަމްސްއިން ބަލަންފަށައިފިއެވެ. ކަސްޓަމްސްއިން ނެރިފައިވާ ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ރިސޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްއަކަށް ދޫކޮއްފައިވާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ކޮޅުވެއްޓިއަކަށް ލ.ގަމުން ރުއް
ބިދޭސިން

ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަނީ އެ މީހުން ގެންނަ މީހާގެ އިހުމާލުން: ތޮލާލް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި އުޅޭ ގިނަ ބިދޭސީން ގަވާއިދާ ހިލާފަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން ގެންދަނީ އެ މީހުން ގެންނަ މީހާގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްގެ ސީނިއަރ ޕްރޮޖެކްޓް ކޯޑިނޭޓަރ އަހުމަދު ތޮލާލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރާއްޖެޓީވީގެ “ފަލަސުރުހީ”
ބިދޭސިން

ވެލި ނަގަން އުޅުނު ބޯޓަކީ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރި ކުންފުނީގެ ނަމުގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ ބޯޓެއް: ފުލުހުން

ސުވާދީބު
ވެލި ނަގަން އުޅުނު ބޭރުގެ ބޯޓަކީ ސިނަމާލެ ބުރިޖުގެ މަސައްކަތްކުރި ޗައިނާ ކޮމިނިއުކޭޝަން އެންޑް ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކޮމްޕެނީ (ސީސީސީސީ)ގެ ނަމުގައި އެތެރެކޮށްފައިވާ ބޯޓެއް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ. ފުލުހުން ބުނީ، މިއަދު 17:10 ހާއިރު