web analytics

ކެޓަގަރީ ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅުން ހުރި 134 ދިވެއްސަކު ތުރުކީ އިން ބްލެކްލިސްޓު ކޮށްފި

ސުވާދީބު
ސީރިއާގައި ހިނގާ ހަނގުރާމަ އާއި ގުޅުންހުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ތުރުކީން 134 ދިވެހިން ބްލެކްލިސްޓުކޮށްފައިވާކަން އަލްޖަޒީރާ ނޫހުން ހާމަކޮށްފިއެވެ. އަލްޖަޒީރާ އިން އާއްމު ކުރި ވީޑިއޯ އެއްގައި ބުނާ ގޮތުން ސީރިޔާގައި ހިނގާ ހަނގުރާމާގައި
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

“ޑޮޓް ގްރޫޕް މިހާރު ވަނީ އަލްޤައިދާ އާއި ގުޅިފައި”

ސުވާދީބު
2007 ވަނަ އަހަރު މާލޭ ސަލްޓަން ޕާކު ކައިރީގައި ބިންގޮއްވާލި ޖަމާޢަތަކީ، “ޑޮޓް” ގްރޫޕު ކަމަށާއި އެ ގްރޫޕު ވަނީ އަލްޤައިދާ ޖަމާޢަތާއި ގުޅިފައި ކަމަށް، މިނިވަން ނޫހުގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިޟްވާންގެ
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

ސީރިއާގައި އުޅޭ ދިވެހި ހަނގުރާމަވެރިން ރިލްވާނަށް އިންޒާރު ދިން: ސުއޫދު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ހިންގާފައިވާ ފޭރުމުގެ އަމަލުތަކުގައި އައިއެސް އަށް ތަބާވާ މީހުން ބައިވެރިވޭ. ބީއެޗްއެމްގެ ފައިސާ ފޭރުނީ ވެސް އެ މީހުން ނޫސްވެރިޔާ އަހުމަދު ރިލްވާން ގެއްލުވައިލުމުގެ ކުރިން، ސީރިއާގައި ހަނގުރާމަކުރާ ދިވެހިންގެ ބަޔަކާ ރިލްވާނާ
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނަމަ، ރިޕޯޓުކުރުމަށް ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރުން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި ޝައްކުކުރެވޭ ފަދަ ކަމެއްގެ މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ނަމަ، ނޭޝަނަލް ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް ސެންޓަރު (އެންސީޓީސީ)އަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް އެ ސެންޓަރުން އެދިއްޖެއެވެ. އެންސީޓީސީ އިން ބުނީ ރާއްޖޭގެ ސަލާމަތީ
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

އައިއެސްގެ ޕްރޮވިންސެއް އިންޑިއާގައި ގާއިމުކޮށްފި

ސުވާދީބު
އައިއެސް ހަނގުރާމަވެރި ޖަމާއަތުގެ ޕްރޮވިންސެއް އިންޑިއާގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާކަން އެ ޖަމާއަތުން އިއުލާންކޮށްފިއެވެ. މިކަން އިއުލާންކޮށްފައިވަނީ އައިއެސް ޖަމާއަތުގެ ހަބަރުތައް އާއްމުކުރާ އަމަގް ނޫސް އޭޖެންސީންނެވެ. އެގޮތުން އެ ޕްރޮވިންސަށް އައިއެސް އިން ދީފައިވާ ނަމަކީ
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

އަނެއްކާވެސް މިޔަންމާގައި ސިފައިން އާންމުންގެ ގަޔަށް ބަޑިޖަހައި މަރަނީ

ސުވާދީބު
މިޔަންމާގެ ރަކީން ސްޓޭޓުގައި އެޤައުމުގެ ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އާންމުންނަށް ހަމަލާދީ މަރަން ފަށާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ. މިޔަންމާގެ ސިފައިން އާންމުންގެ ގަޔަށް ބަޑި ޖެހުމުގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

“އެ ކުދިން ތިބީ ޔަތީމުވެ، ހާލުގައި ޖެހިފައި”!

ސުވާދީބު
ދެކުނުގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ، ދެމަފިރިން މާލޭގައި ދިރިއުޅެމުން އައީ އުފާވެރިކޮށެވެ؛ އާއިލާއާ ބަރާބަރަށް ގުޅުން ބޭއްވި އެވެ. ދެ ދަރިންނާ އެކު މީގެ ހަތަރު އަހަރު ކުރިން ސީރިއާ އަށް ފުރި ޚަބަރު އާއިލާ
ކައުންޓަރ ޓެރެރިޒަމް

ލަންކާގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ ސަލާމަތީ ފިޔަވަޅުތައް ވަރުގަދަކޮށްފި

ސުވާދީބު
ސްރީލަންކާގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކަށް ދިން ބޮން ގޮއްވާލުމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން، ވެރިރަށް މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގެ ސަލާމަތީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުން ވަރުގަދަކޮށްފިކަމަށް ގައުމީ ދިފާއީ ބާރުން ބުނެފިއެވެ. ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ގުޅިގެން ބަންޑާރަކޮށީގައި ބޭއްވި