web analytics

ކެޓަގަރީ ކާވެނި

ކާވެނި

ކާވެނި

ކައިވެނީގެ ފުރަތަމަ ރޭ އަނބިމީހާ ފިލީ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަ އާ އެކީގަ

ސުވާދީބު
މިއީ މީގެ ތިން މަސްކުރިން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ހިނގި ހާދިސާއެކެވެ. މި ވާހަކަ ކިޔައިދިން ފިރިހެން މީހާ އަހުމަދު (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) މި ވާހަކަ ކިޔައިދިނީ ނުހަނު އަސަރާ އެކީގައެވެ. ލޯބިވެރިޔާ އާއި