web analytics

ކެޓަގަރީ ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރު

ކުޅިވަރު

ގައުމީ ޓީމަށް ދިވެހި ކޯޗެއް!

ސުވާދީބު
ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި އެކި ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ ކޯޗުން ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޓީމުގައި މަސައްކަތް ކޮށްފި އެވެ. ފުޓްބޯޅައިގައި އެންމެ ބޮޑަށް ކުރި އަރާފައިވާ ޔޫރަޕާއި ދެކުނު އެމެރިކާގެ އިތުރުން އޭޝިއާގެ ކޯޗުންނެވެ. ދެކުނު އެފްރިކާގައި
ކުޅިވަރު

ފުޅާ ލީޑަކުން މާޒިޔާ ދެ ވަނަ ބުރު ނިންމާލައިފި

ސުވާދީބު
ށ. ފޯކައިދޫ ފުޓްބޯޅަ ކުލަބުގެ މައްޗަށް 3-2 ގެ ނަތީޖާ އަކުން ކާމިޔާބު ހޯދައި، ތާވަލުގެ އެއް ވަނައިގައި އަށް ޕޮއިންޓްގެ ލީޑަކާ އެކު މާޒިޔާއިން ދެ ވަނަ ބުރު ނިންމާލައިފި އެވެ. ފުރަތަމަ
ކުޅިވަރު

ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގައިފި

ސުވާދީބު
އަލީ އަޝްފާޤު (ދަގަނޑޭ) ގައުމީ ފުޓްބޯޅަ ޓީމަށް ނަގައިފިއެވެ. ދަގަނޑޭ ގައުމީ ޓީމަށް ނަގަން ނިންމާފައިވާ ކަން “ޑީޕީ” އަށް ވަނީ ކަށަވަރު ވެފައެވެ. “ޑީޕީ” އަށް މައުލޫމާތު ދިން ގައުމީ ޓީމްގެ އޮފިޝަލަކު
ކުޅިވަރު

ވޯލްޑްކަޕް ކޮލިފައިން: ގުއާމް ބަލިކޮށް ރާއްޖޭން ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި އިބްރާހިމް މަހުދީ ހުސައިން (ފޭދޫ އިއްބެ) ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑުން ގުއާމް އަތުން ރާއްޖެ މޮޅުވެއްޖެއެވެ. ވޯލްޑް ކަޕް ކޮލިފައިންގައި ރާއްޖެ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިއަދު ގުއާމް އަތުން
ކުޅިވަރު

ލަންކާގައި ދިރިއުޅޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް ރަނިލްގެ ފަރާތުން އުފާވެރި ޚަބަރެއް

ސުވާދީބު
އަވައްޓެރި ސްރީލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އާއިލާގެ އިތުރު ފަރާތްތަކަށް، ހިލޭ ވިސާ ދިނުމަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މީގެ ކުރިން ލަންކާގައި ކިޔަވަން ތިބޭ ދަރިވަރުންގެ ފަރާތުން ހިލޭ ވިސާ ލިބެނީ، އެ ދަރިވަރުންގެ
ކުޅިވަރު

ފޯރިގަދަވި އާސެނަލް-ޓޮޓެންހަމް މެޗަށް ހަމަހަމަ ނިމުމެއް

ސުވާދީބު
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި މިރޭ ޓޮޓެންހަމް އާއި އާސެނަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-2 އިން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެއެވެ. މި ނަތީޖާއާއެކު އާސެނަލް މިހާރު އޮތީ ހަތް ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ ފަސްވަނައިގައެވެ. ޓޮޓެންހަމް އޮތީ ފަސް
ކުޅިވަރު

ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް ހުރި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދަގަނޑޭ ދީފި

ސުވާދީބު
ގައުމަށް ހިދުމަތްކުރަން ލިބޭ ކޮންމެ ފުރުސަތެއްގެ ބޭނުން ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ވެސް ހިފާނެ ކަމަށް ބުނެ، ރާއްޖޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމް ހޯދުމަށް ފަހު ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެން ތައްޔާރަށް
ކުޅިވަރު

އުފަލުގެ ކަރުނަ ފާއްދާލި ފޮޓޯތަކެއް

ސުވާދީބު
މި ހަފުތާގައި ލިބުނު އެންމެ އުފާވެރި ޚަބަރަކީ މިހާރު ކުރިއަށްދާ އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސްގެ ޓޭބަލް ޓެނިހުގެ ރާއްޖޭގެ އަންހެން ޓީމު ރަން މެޑަލް ހޯދުމެވެ. އެ ޓީމުން ރާއްޖެ އަށް މިފަހުރުވެރި
ކުޅިވަރު

އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ޓާފް ފުޓްބޯޅަ ދަނޑު އަޅަނީ

ސުވާދީބު
މި އަހަރުގެ ތެރޭގައި އިތުރު 14 ރަށެއްގައި ފުލްސައިޒުގެ ފުޓްބޯޅަ ޓާފް ދަނޑު އަޅަން ސްޕޯޓްސް މިނިސްޓްރީން ނިންމައި ރަށްތައް ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.  އެއީ ހއ. އިހަވަންދޫ، ހދ. ހަނިމާދޫ، ހދ. ނޮޅިވަރަމް، ށ.
ކުޅިވަރު

މޯދީއަށް “ނިޝާން އިއްޒުއްދީންގެ އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން” އަރުވަން ނިންމައިފި

ސުވާދީބު
އިންޑިއާގެ ބޮޑު ވަޒީރު ނަރެންދްރާ މޯދީއަށް ދިވެހި ދައުލަތުގެ ފަރާތުން ދޭ އެންމެ މަތީ އެއް ޝަރަފް ކަމަށްވާ “ނިޝާން އިއްޒުދީން އިއްޒަތުގެ ވެރިކަން – އެން.އައި.އައި.ވީ” އަރުވަން ނިންމައިފިއެވެ. ރާއްޖޭގައި ދެވޭ އެންމެ