web analytics

ކެޓަގަރީ ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް އުފައްދާފައިވަނީ އެމެރިކާއިން ކަމަށް ޗައިނާއިން ބުނެފި

ސުވާދީބު
ހަލުވިކަމާއެކު މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާވައިރަސް (ކޮވިޑް-19) އަކީ އެމެރިކާއިން އުފައްދާފައިވާ ވައިރަސް އެއް ކަމަށް ޗައިނާގެ އިސް އޮފިޝަލަކު ވިދާޅު ވެއްޖެއެވެ. އޭނާ މިގޮތަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައި މިވަނީ،
ކޮރޯނާވައިރަސް

އިތުރު ދެ މީހަކު ވައިރަހަށް ޕޮސިޓިވް ވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަހަށް އިތުރު ދެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެފައިވާ ކަމަށް ސަރުކާރުން ދާދި ދެންމެ އަކު ހާމަކޮށްފި އެވެ. މިހާރު ކުރިއަށްދާ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ކޮރޯނާ ވައިރަހާ ގުޅޭ ތަރުޖަމާނު މަބުރޫކު އަޒީޒު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި،
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެމުންދާއިރު ޝާހިދު މުޅި ދުނިޔޭގައި ދަތުރުކުރައްވާތީ މުނައްވަރުގެ ކަންބޮޑުވުން

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ބިރު މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައި ވަނިކޮށް ޚާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ސަރުކާރުގެ އިސްވެރިން މުޅި މާބޮޑު ބޭނުމެއް ނެތި ދުނިޔޭގެ އެތަން މިތަނަށް ދަތުރު ކުރައްވަމުން ދާތީ ކަންބޮޑުވެލައްވާ ކަމަށް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ޔެލޯ އެލާޓްގެ ދަށުން އަޅާނީ ކޮން ފިޔަވަޅުތަކެއް؟

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭން ކޮރޯނާ ވައިރަހުގެ ދެ ކޭސް މިހާރު ފެނިފައިވާއިރު، މުޅި ރާއްޖެއަށް މިހާރު ވަނީ ޔެލޯ އެލާޓްގެ ހާލަތުގަ އެވެ. ރާއްޖެއަށް އެލާޓުތައް ކަނޑައަޅާފައިވަނީ އެ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ އޮތް ހާލަތަކަށް ބަލައި ގައުމީ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ސިންގަޕޫރު ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވާން އެދިއްޖެ

ސުވާދީބު
ސިންގަޕޫރް ހިމެނޭ ގޮތަށް 7 ގައުމަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް ހެލްތް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. ޗައިނާއިން އެންމެ ފުރަތަމަ ފެނިފައިވާ ކޮރޯނާ ވައިރަސްގެ ނުރައްކާ އޮތުމުން ދިވެހިން ދަތުރުކުރުމުގައި ސަމާލުވުމަށް އެޗްޕީއޭ
ކޮރޯނާވައިރަސް

އިންޑިއާގައި ކަރަންޓީން ކުރި ދިވެހިން މާދަމާ ރާއްޖެ އަންނާނެ

ސުވާދީބު
ކޮވިޑް-19 އެންމެ ބޮޑަށް ފެތުރިފައިވާ ވުހާން ސިޓީން އިންޑިއާއަށް ގެންގޮސް ކަރަންޓީންކުރި ހަތް ދިވެހިން ކަރަންޓީނުން ދޫކޮށްލުމުން މާދަމާ މާލެ އަންނާނެ ކަމަށް ރާއްޖޭގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިންޑިއާގެ އަސްކަރީ މަރުކަޒެއްގައި ކަރަންޓީން
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 70 ހާހަށް ވުރެ މައްޗަށް

ސުވާދީބު
ޗައިނާއިން ފެނި އެ ގައުމުގައި ހަލުވި ސްޕީޑެއްގައި ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ކޮރޯނާ ވައިރަސް ޖެހުނު މީހުންގެ އަދަދު 70548 އަށް އަރައިފިއެވެ. ޗައިނާގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ ވުޒާރާއިން މިއަދު އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސް ހިސާބުތައް
ކޮރޯނާވައިރަސް

ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ސަމާލުކަމަށް ގެނައި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެތުރެން ފެށުމުގެ ކުރިން އޭގެ ނުރައްކާ އާންމުންގެ ސަމާލުކަމަށް އެންމެ ފުރަތަމަ ގެނައި ޑޮކްޓަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ޗައިނާ އަށް އުފަން ލީ ވެންލިއާންގެ މަރުވެފައިވަނީ މި ބައްޔަށް ޕޮޒިޓިވްވެ ފަރުވާ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފި

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެކި ގައުމުތަކުގައި ހަލުވި ކަމާއި އެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން އިތުރު ދިވެއްސަކު ކަރަންޓީން ކޮށްފިއެވެ. ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެމީހާ ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ މި މަހުގެ ހަވަނަ
ކޮރޯނާވައިރަސް

ނޭނގި ތިއްބާ ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ

ސުވާދީބު
ނޭނގި ތިއްބާ ކުއްލިއަކަށް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިގެން ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ހޮންކޮންގްގެ ސިއްހަތާއި ބެހޭ އޮފިޝަލުން ދެއްވައިފިއެވެ. ހޮންކޮންގްގެ އޮފިޝަލުން މިއިންޒާރު ދެއްވާފައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޖެހިގެން އިއްޔެ ހޮންކޮންގް އިން މީހަކު މަރުވެފައި