web analytics

ކެޓަގަރީ އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ސިޓީ

ސުވައިދީބު ޕާލަމެންޓް މާ މިނިވަން، މާ ބިރުވެރި!

ސުވާދީބު
“ސުވާދީބަކީ އެންމެ އިހުޒަމާނުގައި އެންމެ ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅު ކަމަށްވާ އައްޑޫ އަތޮޅާއި ފުވައްމުލަކާއި ހުވަދު އަތޮޅަށް ދިވެހިން ކިޔައި އުޅުނު ޖުމްލަ ނަން އެ ނަމަށް ނިސްބަތްކޮށް އެ ޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ނަން ދިނީ.
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ކައުންސިލް ބައްދަލުވުންތަކުގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ނެތް!

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މިދައުރުގެ އެއްވެސް ބައްދަލުވުމެއްގެ ޔައުމިއްޔާއެއް ލިޔެ ބަލަހައްޓަމުން ނުދާކަން އެނގިއްޖެއެވެ. އައްޑޫ ކައުންސިލްގެ ޔައުމިއްޔާތައް ނުބަލަހައްޓާކަން އެނގުނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 1/2014 މައުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން އައްޑޫ
އައްޑޫ ސިޓީ

ހުޅުދޫ، ހުޅު ފަޅައިގެން ދާ ހިސާބަށް!

ސުވާދީބު
އައްޑޫ ސިޓީގެ މީދޫއާ އެއް ފަހަށް އޮންނަ ހުޅުދޫގައި 3800 މީހުންގެ އާދާބީއެއް އޮވެ އެވެ. އެއީ އަދި މީދޫގެ އާބާދީއާ ނުލަ އެވެ. ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށް ފަދައިން ހުޅުދޫ ރައްޔިތުންގެ ގިނަ
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫ ތަރައްގީކުރުމަށް ބޭނުންވަނީ އާ ލީޑަރޝިޕެއް- ނިޒާރު

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ އެމްޑީޕީ ޕްރައިމަރީގައި އައްޑޫސިޓީގައި އެންމެ ވާދަވެރި ކެމްޕެއިނެއް ކޮށް އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ނަތީޖާ ދެކެން ބޭނުންވާނެ މަގާމަކީ އައްޑޫގެ މޭޔަރުކަމުގެ މަގާމެވެ. އެ މަގާމަށް ވަރުގަދަ
އައްޑޫ ސިޓީ

ހުޅުމީދޫގެ ތަކުލީފަށް އޮތް ހައްލަކީ ސިޓީން ވަކިވުންމިހާރު އައްޑޫ ސިޓީގަ ތިބި ކައުންސިލަރުން ބޭރު ކުރަން ޖެހޭ

ސުވާދީބު
ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނެއް ވުޖޫދަަށްގެނެސް އައު ނިޒާމެއް ތައާރަފުކުރުމުގެ ބޭނުމަކީ ރައްޔިތުންނާ ވީހާވެސް ގާތުން އެމީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން ކަންކަން ރާވައި ހިންގުމެވެ. ދުރުގައި ތިބެގެން ލަހުން ކަންކަން ނުކޮށް ވީހާވެސް ކައިރީގައި ތިބެގެން އަވަހަށް ކަންކަން
އައްޑޫ ސިޓީ

ބިން ލިބޭނެ ކަމަށްބުނެ، ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ޤާނޫނީ ކުށެއް – ނިޒާރު

ސުވާދީބު
ބިން ލިބޭނެ ކަމަށް ބުނެ ވޯޓު ހޯދަން އުޅުމަކީ ގާނޫނީ ކުށެއް ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނިޒާރު މިހެން ވިދާޅުވީ، ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް
އައްޑޫ ސިޓީ

އައްޑޫގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ސ. ހިތަދޫ ލިންކްރޯޑުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ފިރިހެނަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ. ހިތަދޫ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުން ބުނިގޮތުގައި 35 އަހަރުގެ އެ މީހާ ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރު ވެސް އޮތީ މަރުވެފަ އެވެ. އޭނާގެ މޭގެ
އައްޑޫ ސިޓީ

އާ ސަރުކާރާއެކު އައްޑޫގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮޖެކްޓް: ހިތަދޫ ބޮޑު ދިދަ އަލުން ނެގުން

ސުވާދީބު
މިދިޔަ އަހަރު އިންތިޚާބުވެ އުފެދުނު އާ ސަރުކާރާއެކު އައްޑޫގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށި ޕްރޮޖެކްޓެއްގެ ގޮތުގައި، އައްޑު ސިޓީ ހިތަދޫ ސިޓީ ސްކޮޔާ އިން ފީވެގެން ކުރީގެ ސަރުކާރުން ނަގާލި ބޮޑު ދިދަ އަލުން