web analytics

ކެޓަގަރީ އަދާލަތު ޕާޓީ

އަދާލަތު ޕާޓީ

އަދާލަތު ޕާޓީ ސަރުކާރު

އިމުރާނު ތިބޭފުޅާ މިހެންވެސް ބުނީމެއްނޫންތޯ؟

ސުވާދީބު
ޖަލުތަކުގެ ކަންކަން އިސްލާހް ނުކުރެވުނީ ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބިގެން ކަމަށް ދާދި ފަަހުން މަގާމުން ވަކިކުރި ކުރީގެ ކޮމިޝަނަރު އޮފް ޕްރިޒްންސް އަބްދުﷲ މުނާޒް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މާފުށީ
އަދާލަތު ޕާޓީ

އަދާލަތު ޕާޓީ އުފެއްދި މަގުސަދާއި ހިލާފުވާތީ އިއްބެ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ

ސުވާދީބު
އާދާލަތު ޕާޓީ އުފެއްދި މަގުސަދާއި ހިލާފަށް އެ ޕާޓީން މިހާރު ކަންކަން ކުރަމުންދާތީ މައްޗަން ގޯޅި މެދު ދާއީރާއަށް ވާދަކުރައްވާ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު (އިއްބެ) ސަރުކާރު ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ އަދާލަތު ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެއެވެ.