web analytics

ކެޓަގަރީ އަލީ ޒަިއިދު

އަލީ ޒަިއިދު

އަލީ ޒަިއިދު

ތުއްތު ކުއްޖާ ރޭޕްކުރި މީހުނަށް މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
ދެކުނު ރަށެއްގައި ތުއްތު ކުއްޖަކު ރޭޕްކުރި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކުއްޖާ ރޭޕްކުރުމުގައި ބައިވެރިވިކަން، ސާބިތުވެއްޖެނަމަ މަރުގެ އަދަބު ދިނުމަށް ދީނީ އިލްމުވެރިޔާ އަލީ ޒައިދް ގޮވާލައިފިއެވެ. މީސް މީޑިޔާގައި މިިހާރު އަޑުފެތުރޭ ގޮތުގައި އެކުއްޖާ