web analytics

ކެޓަގަރީ އިމިގްރޭޝަން

އިމިގްރޭޝަން

އިމިގްރޭޝަން

އިމިގްރޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮންޓްރޯލަރު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ އެސިސްޓެންޓު ކޮންޓްރޯލަރުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ހާމިދު ފަތުހުﷲ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.  އޭނާ ވަކިކުރީ، ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ސީއެސްސީ) އިން ބަލަމުން އަންނަ މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މިދިޔަ ފެބްރުއަރީ
އިމިގްރޭޝަން

އަނބިމީހާ ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
އަނބިމީހާ ރާއްޖެއަށް ދޫކޮށްލުމަށްފަހު ފިލަން އުޅުނު މީހަކު ރާއްޖެއިން ފުރަން އުޅެނިކޮށް އިމިގްރޭޝަނުން އޭނާ ހިފަހަައްޓާ ފުލުހުންނާ ހަވާލުކޮށްފިއެވެ. ADS BY REDWAVE އިމިގްރޭޝަންސްއިން ބުނެފައި ވަނީ ހިފަހައްޓާފައިވާ ބިދޭސީ ފިރިހެން މީހާއަކީ ދެމެފިރިންގެ