web analytics

ކެޓަގަރީ އިލެކުޝަން ކޮމިޝަން

އިލެކުޝަން ކޮމިޝަން

ރިޔާސީ އިންތިހާބާ ގުޅިގެން ނުދައްކާ ހުރި ވާހަކަތަކެއް އަކްރަމް ތިލަ ކޮށްދެއްވައިފި

ސުވާދީބު
ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާންކޮށް ދާއިމީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރުމާ ދޭތެރޭގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެންބަރުން ކޮޓަރިއެއް ތެރޭގައި ހަތަރު ދުވަހު ތިބެން ޖެހެނު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު
އިލެކުޝަން ކޮމިޝަން

ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް – ކާނަލް ނާޒިމް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ވެރިކަމުގެ ނިޒާމު ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ދަނގެތީ ދާއިރާގެ އިންތިޚާބު ކާމިޔާބު ކުރެއްވި ކުރީގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓަރު ކާނަލް (ރިޓަޔާޑް) މުހައްމަދު ނާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ނާޒިމް
އިލެކުޝަން ކޮމިޝަން

މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ

ސުވާދީބު
އިއްޔެ ބޭއްވި މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާނުކުރަން މިރޭ ފަށާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.  އޭނާ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިރޭގެ ވަގުތެއްގައި ވަގުތީ
އިލެކުޝަން ކޮމިޝަން

ވޯޓުލާން ނުކުންނަ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
މިހާރު ކުރިއަށްދާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސް އިންތިހާބުގައި، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ވޯޓުލާން ނުކުންނަ ނިސްބަތް ބޮޑުތަނުން މަދުވެއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، 13:00ގައި މަޖިލީސް އިންތިހާބަށް