web analytics

ކެޓަގަރީ އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

އެމެރިކާއިން އީރާނަށް އަސްކަރީ ގޮތުން ރައްދެއް ނުދޭނެ

ސުވާދީބު
ރޭ އީރާނުން އިރާގުގައި ހުރި އެމެރިކާގެ މަރުކަޒުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން އިރާނާއި ދެކޮޅަށް އަސްކަރީ ފިޔަވަޅެއް އަޅަން އެމެރިކާ އިން ފަސްޖެހިއްޖެއެވެ. އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް ހަމަލާތަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަމުން ރައްދު ހަމަލާ
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

ޓްރަމްޕު ބިރުން ގޮތް ދޫކޮށްފި

ސުވާދީބު
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު ޣައްސާމް ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލުމާ ގުޅިގެން ރައްދުގައި އީރާނުން އިރާގަށް ދިން ހަމަލާތަކަށްފަހު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޓްރަމްޕް، ބިރުން ގޮތް ދޫކޮށް، ސުލްހަ ވާން ނިންމައިފިއެވެ. އީރާނުން އިރާގުގައި އެމެރިކާ ސިފައިން ތިބޭ
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

އެންމެ ފަހުގެ އަމާޒަކީ އެމެރިކާ ސިފައިން ފައްސާލުން – ރޫހާނީ

ސުވާދީބު
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު އަވަރާކޮށްލުމުން އީރާންގެ އެންމެ ފަހުގެ ޖަވާބަށް ވާނީ މެދުރިއުމަތީގައި ތިބި އެމެރިކާ ހުރިހާ ސިފައިން ފައްސާލުންކަމަށް އީރާން ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އިތުރު ތަފްސީލް އަންނަނީ…..
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

ވެއްޓުނު ފްލައިޓުގެ ކަޅު ފޮށި ނުދޭނެ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފި

ސުވާދީބު
ވެއްޓުނު ޔޫކްރޭން ފްލައިޓުގެ ކަޅު ފޮށި ނުދޭނެ ކަމަށް އީރާނުން ބުނެފިއެވެ. އެ ފްލައިޓް ވެއްޓިފައި ވަނީ، ޔޫކްރޭނުގެ ކިއެވް އަށް ދަތުރުކުރަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެ ބޯޓުން 176 މީހަކު ދަތުރު ކުރިއިރު، އެންމެން
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް ދުނިޔެ

ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އެމެރިކާގެ “ފައި ބުރިކޮށްލައިގެން”: އީރާންގެ ލީޑަރު

ސުވާދީބު
އީރާނުގެ ކޮމާންޑަރު، ގާސިމް ސުލައިމާނީގެ މަރުގެ ބަދަލު ހިފާނީ އެމެރިކާގެ “ފައި ބުރިކޮށްލައިގެން” ކަމަށް އެގައުމުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚަމީނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. އީރާނުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީ މެދުވެރިކޮށް އެގައުމުގެ ރައްޔިތުންނާ
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

އެމެރިކާއިން ޖެނެރަލް ސޮލޭމާނީ މަރައިލުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ އަމަލެއް: އީރާން

ސުވާދީބު
އެމެރިކާއިން ޖެނެރަލް ގާސިމް ސޮލޭމާނީ މަރައިލުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ އަމަލެއްކަމަށް އީރާން އިން ބުނެފިއެވެ. ގާސިމް ސޮލެމާނީ ހުކުރު ދުވަހު މާރާލާފައިވަނީ އިރާގުގެ ބަގުދާދުގެ އެއާޕޯޓު ކައިރިން ޑްރޯން ހަމަލާއެއް ދީގެން އެމެރިކާއިންނެވެ. އެމެރިކާގެ މި
އީރާން އެމެރިކާގެ ހަމަލާތަކެއް

ތިން ވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމަ ފެށޭ ވަގުތު ޖެހެނީތަ؟

ސުވާދީބު
އެމެރިކާގެ އިން ހަމަލާދީ އީރާންގެ އެންމެ އިސް އެއް ޖެނެރަލް އަވަހާރަކޮށްލުމާއި އެކު މެދުއިރުމަތީގައި ހަނގުރާމައެއް ފެށިދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިވަނީ ބޮޑުވެފައެވެ. އަދި އީރާނާއި އެމެރިކާ އިން ހަނގުރާމައެއް ފަށައިފި ހާލަތެއްގައި އެހަނގުރާމައަށް