web analytics

ކެޓަގަރީ އެކުސިޑެންޓް

އެކުސިޑެންޓް

އެކުސިޑެންޓް މަރު

ދޯނި ފަރަށް އެރިފަހުން ވެސް ތިން މީހަކު ދޯނީގައި ތިބި؟

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެ އަތޮޅު ކަގި ފަރަށް އެރި ދޯނީގެ ކައްޕި މުހައްމަދު ޔޫސުފް، ގެއްލިގެން ހޯދަމުންދާއިރު ކައްޕި އަށް ވީ ގޮތާމެދު ގިނަ ސުވާލުތަކެއް އުފައްދައި ބައެއް މީހުން ވާހަކަ ދައްކަން
އެކުސިޑެންޓް

އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް އަޑިއަށް ހިނގައްޖެ

ސުވާދީބު
ރޭ ފަތިހު ކ.އަތޮޅު ތުލުސްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ކުޑަވިލިނގިލި ފަޅުގައި އޮއްވާ އަލިފާން ރޯވި ޔޮޓް ދެންމެ އަޑިއަށް ހިނގައްޖެއެވެ. އަލިފާނުގެ ހާދިސާގެ ރިޕޯޓު ރޭ ފަތިހު 5:42 ހާއިރު ލިބުމާއެކު އަލިފާން ނިއްވުމުގެ މަސައްކަތް އެމްއެންޑީއެފް
އެކުސިޑެންޓް

“ޝައުނާގެ ފަހު ވަގުތުކޮޅު”

ސުވާދީބު
އިއްޔެގެ އިރާކޮޅުގެ ވަގުތެއްގައި މާލޭ ހެންވޭރުގައި ހުރި ގެތަކެއްގައި އަލިފާން ރޯވެގެން އުޅޭ ކަމުގެ ހަބަރާއި އެކު މުޅި ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ސަމާލުކަން އެކަމަށް ހުއްޓިފައި ވަނިކޮށް، އެކަންތައް ނިމުނި އިރު ގިނަ ބައެއްގެ
އެކުސިޑެންޓް

ތިމާގެ ފުރާނައާ އެއްވަރަށް ދެންތިބި މީހުންގެ ފުރާނައަށްވެސް ވިސްނަވާ: މިނިސްޓަރު ނަހުލާ

ސުވާދީބު
ތިމާގެ އަމިއްލަ ފުރާނައާ މެދު ވިސްނާ ފަދައިން ދެންތިބި މީހުންގެ ފުރާނައަށްވެސް ވިސްނުމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފިއެވެ. މިނިސްޓަރު މިހެން އިލްތިމާސް ކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ހަވީރު ރަސްފަންނުން ފެށިގެން އާޓިފިޝަލް
އެކުސިޑެންޓް

ބުރިޖުގައި ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ސައިކަލެއް ކަހާލައިގެން 116 ފޫޓަށް

ސުވާދީބު
ސިނަމާލެ ބުރިޖުގައި މިއަދު ހިނގި އެކްސިޑެންޓެއްގައި ކާރަކާއި ސައިކަލެއް ޖެހި އެކްސިޑެންޓްވުމުން ސައިކަލް ކަހާލައިގެން 116 ފޫޓަށް ގޮސް އިތުރު ސައިކަލެއް ގައި ޖެހިއްޖެއެވެ. މި އެކްސިޑެންޓް ހިނގާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 9:15 ހާއިރުއެވެ.