web analytics

ކެޓަގަރީ ވައްކަން

ވައްކަން

ވައްކަން

ފިހާރައެއްގައި މީހަކަށް ބޭއްވުނު ވޮލެޓަކުން ދެމަރިއަކު ވިޔަފާރިކޮށް އެ ވޮލެޓު ވަގަށްނަގައިފި

ސުވާދީބު
މާލޭގެ ފިހާރައެއްގެ ކައުންޓަރުގައި މީހަކަށް ބޭއްވުނު ވޮލެޓަކުން ދެމަފިރިއަކު ވިޔަފާރިކޮށް އެ ވޮލެޓު ވަގަށްނަގައިފިއެވެ. ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދައުރުވަމުން އަންނަ ވީޑިއޯއަކުން ފެންނަނީ މީހަކު ވިޔަފާރިކުރުމަށްފަހު ފައިސާދެއްކުމަށް ކައުންޓަރު ކައިރީގައި ހުރެފައި ވޮލެޓުން ފައިސާ
ވައްކަން

ފިހާރައަކުން ފެން ކޭހެއް ވަގަށް ނެގި މީހަކު އާންމުން ވެގެން ހިފަހައްޓައިފި

ސުވާދީބު
މިރޭ މާލޭ ފިހާރައަކުން ފެން ކޭހެއް ވަގަށް ނަގަން އުޅުނު މީހަކު އާންމުންވެގެން ހިފަހައްޓައިފި އެވެ. ފުލުހުން ބުނެފައިވަނީ މިރޭ 8:38 ހާއިރު މާފަންނު ދަކަނދާ މަގާއި ބްލޫކިޔާ މަގާއި ގުޅޭ ހިސާބުގައި ހުރި
ވައްކަން

ރޯދަ މަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލެއިން އެކަނިވެސް ވައްކަމުގެ 10 މައްސަލަ

ސުވާދީބު
ރޯދަ މަހު ފުރަތަމަ ދުވަހު މާލެ ސިޓީއިން އެކަނިވެސް ވައްކަމުގެ 10 މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށް ފުލުހުންގެ އިދާރާއިން ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ފުލުހުން މިއަދު ވިދާޅުވީ، ރޯދަ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރުން ފެށިގެން
ވައްކަން

ދެކުދިން ފޮރުވައިގެން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހާގެ ބަންދަށް 10 ދުވަސް ޖަހައިފި

ސުވާދީބު
އާއިލާއަށް ފޮރުވައިގެން ރާއްޖޭގެ ރަށެއްގައި ދެ ކުދިން ގެންގުޅުނު މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި މީހާގެ ބަންދަށް ކޯޓުން 10 ދުވަސް ޖަހައިފިއެވެ. އެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީ 29 އަހަރުގެ މީހެކެވެ. ފުލުހުން ވިދާޅުވީ،