web analytics

ކެޓަގަރީ ވިޔަފާރި

ވިޔަފާރި

ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި

ސަރުކާރު 26 ކުންފުނި: ހިސާބު ނިއުޅާލާއިރު ފެންނަ މަންޒަރު!

ސުވާދީބު
އިގްތިސާދެއް ކުރިއަރައިގެން ދާނީ ޕްރައިވެޓް ސެކްޓާ ނުވަތަ އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތައް ބާރުވެރި ކުރުވައިގެންނެވެ. ސަރުކާރުން ވިޔަފާރި ކުރަން ނުޖެހެނީ އެހެންވެ އެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖެއަކީ އިގްތިސޯދުގެ ނިސްބަތުން ސަރުކާރު ކުންފުނިތައް އެންމެ ގިނަ އެއް
ވިޔަފާރި

ޓީއެމްއޭ، މަންތާ އަދި އެމްއޭސީއެލް ބޯޑު މެމްބަރުންގެ އާއިލީ ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން އޮވޭ: އޭސީސީ

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓް ލިމިޓެޑް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި ޓްރާންސް މޯލްޑިވިއަން އެއާވޭސް (ޓީއެމްއޭ) އަދި މަންތާ އެެއާގެ ބޯޑު މެމްބަރުންގެ އާއިލީ އަދި ވިޔަފާރީގެ މަސްލަހަތު ހިމެނޭކަމަށް އެންޓި ކަރަޕްޝަން ކަމިޝަން(އޭސީސީ)
ވިޔަފާރި

ދިރާގާއި މެދު ދިވެހިންގެ ޝަކުވާއާއި މާޔޫސްކަން!

ސުވާދީބު
ދިރާގަކީ ދިވެހި ސަރުކާރާއި އިނގެރޭސިވިލާތުގެ ކޭބަލް އެންޑް ވަޔަރލެސް ކުންފުނި ގުޅިގެން އުފެއްދި ޖޮއިންޓް ވެންޗަރ ކުންފުންޏެކެވެ. އެކުންފުނި ވުޖޫދަށް އައީ 1988ވަނަ އަހަރުގައެވެ. އެއިރުއްސުރެވެސް ދިރާގަކީ ދިވެހިންގެ މުވާސަލާތީ ކުންފުންޏެވެ. ދިވެހިންގެ ހިއްސާ
ވިޔަފާރި

ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް ދިނުން: ހީވެސް ނުކުރާ ވަރުގެ ގެއްލުމެއް!

ސުވާދީބު
މިހާރު ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލްގައި ހަދަމުން ގެންދާ ސީޕްލޭން ޓާމިނަލް މި އަހަރު ނިމޭނެ އެވެ. މިއާއެކު މިތަން ވެގެންދާނީ މި ސަރަހައްދުގައި ހުރި އެންމެ ރީތި ހިތް ގައިމު އެއް އިމާރާތަކަށެވެ. އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ
ވިޔަފާރި

ރާއްޖެއަށް ޗުއްޓީއަށް އަންނަން އުޅޭ މީހުންނަށް އިންޑިއާގެ އެޖެންޓުން ލަނޑުދެނީ!

ސުވާދީބު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށް އަންނަން ބޭނުން ވެގެން އުޅޭ މީހުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނެގުމަށް ފަހު އިންޑިއާގެ ބައެއް ޓްރެވަލް އެޖެންޓުން، ޗުއްޓީ އަށް އަންނަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ލަނޑުދެމުންދާ ކަމަށް
ވިޔަފާރި

ހިދުމަތުގެ އަގު އުފުލެނީ ބޮޑު ކުލީގެ ސަބަބުން: އަލީ

ސުވާދީބު
މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު އުފުލުމުގައި އެންމެ ބޮޑު ދައުރެއް އަދާކުރަނީ މާލޭގެ ބޮޑު ކުލި ކަމަށް ކެންދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަލީ ހުސައިން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. ކުލި ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް
ވިޔަފާރި

13،720 އެނދާއެކު ރިސޯޓް ހަދަން 29 ރަށެއް އިއުލާން ކޮށްފި

ސުވާދީބު
ރިސޯޓްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި، 13،720 އެނދާއެކު 29 ރަށެއް ތަރައްގީ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ރޭ އިއުލާނުކޮށްފިއެވެ. ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ދަރުބާރުގޭގައި ރޭ “ބުރަބި” ނަމުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރިސޯޓްގެ
ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި

އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން އޯކޭ، އެކަމަކު ސުވާލުތަކެއް!

ސުވާދީބު
އެކަކު ބުންޏެވެ؛ “އިންކަމް ޓެކްސް ދައްކަން ތައްޔާރެވެ! އެކަމަކު މިކަންކަން ވާނެ ހެއްޔެވެ؟” އޭނާ ކުރި ސުވާލުތަކަކީ މި އެވެ؛ ކަރަންޓު އަގުހެޔޮވާނެ ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބިލް ކުޑަވާނެ ހެއްޔެވެ؟ އަސާސީ ހިދުމަތްތައް ކުޑަވާނެ
ރިޕޯޓް ވިޔަފާރި

ނޯވީޖިއަން ޖޭޑް: ރާއްޖެ އައި އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނާ

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހަކީ މާލެ އަށް އާދަޔާހިލާފަށް ގިނައިން ޓޫރިސްޓުން އައި ދުވަހެކެވެ. ތިން ހާހަށް ވުރެ ގިނަ ޓޫރިސްޓުން އެއްފަހަރާހެން މާލެ ފޭބީ ދުނިޔޭގެ ތިން ވަނަ އަށް އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް
ވިޔަފާރި

މާލޭގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާއި ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން އަތުލައި ގަންނަމުންދާ މިދުވަސްކޮޅުގައި މިވަނީ ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރާ މާލޭ ސިޓީގައި ބިދޭސީ އަކު 18 ގެސްޓު ހައުސް ހިންގާ ކަމުގެ ތުހުމަތު ކުރެވެން ފަށާފައެވެ. އާއްމު