web analytics

ކެޓަގަރީ މައުމޫނު ރީފޯމް މޫމެންޓް

މައުމޫނު ރީފޯމް މޫމެންޓް

މައުމޫނު ރީފޯމް މޫމެންޓް

އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ދިނުމާ ޔުމްނާ ދެކޮޅު

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އެއް ޕާޓީއަކަށް ހުރިހާ ގޮނޑިއެއް ދިނުމާ ދެކޮޅު ހައްދަވާކަން ހެރިޓޭޖް މިނިސްޓަރު އަދި މޯލްޑިވިއަން ރިފޯމް މޫވްމެންޓް (އެމްއާރްއެމް) ގެ ނައިބު ރައީސް ޔުމްނާ މައުމޫން ދެކޮޅު
މައުމޫނު ރީފޯމް މޫމެންޓް

މައުމޫނު ވިދާޅުވަނީ ހަނދު ނުފެންނާނެ ކަމަށް

ސުވާދީބު
މިއަހަރު ރަމަޝާން މަހުގެ ހަނދު މިއަދު އެއްވެސް އިސްލާމީ ގައުމަކަށް ނުފެންނާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުﷲ ގައްޔޫމު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ADS BY ASTERS މައުމޫން ދެންމެ ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ފަލަކީ
މައުމޫނު ރީފޯމް މޫމެންޓް

ކަންކަން ގޯސްކޮށް ދާނަމަ އަޅުގަނޑު އެވާހަކަ ދައްކާނަން: ނާދިރާ

ސުވާދީބު
އްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާއަށް ވާދަކުރެއްވީ ރައްޔިތުންގެ ތެރެއިން ނިކަމެތިންގެ ކަންކަމުގައި ބޮޑަށް ވަކާލާތު ކުރަން ކަމަށާއި މަޖިލީހަށް ހޮވިވަޑައި ނުގެންނެވިޔަސް ދެމިހުންނަވާނީ އެފަދަ ކަންކަމުގައި ކަމަށް އެމްއާރުއެމްގެ މެމްބަރ އާމިނަތު