web analytics

ކެޓަގަރީ މަލިކު

މަލިކު

މަލިކު

ކައިރި … ނަމަވެސް ދުރުގައިވާ މަލިކު 7

ސުވާދީބު
1752 ވަނަ އަހަރު އަރައްކަލް ރާޖާ މާލެއާ ޙަމަލާދީ، ގަނޑުވަރު އަންދާލާ އަދި ރަސްގެފާނު ޝަހީދުކުރިއެވެ. މިވާނީ ސަތިކުމަރަން ނަޔަރ ސިފަކޮށްދެއްވާފައިވާ ދެފަހަރުންކުރެ ފަންޑިތަ ހެދި ހާދިސާއާ އެއްދުވަސްވަރެއް ކަމަށެވެ. މުޅި ދިވެހިރާއްޖެ ޢަލީރާޖާގެ