web analytics

ކެޓަގަރީ މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާތަކެތި ްކޮލަމ

މަސްތުވާ ތަކެތީގައި ޒުވާންޖީލް ތަތްވެ ، ދެން ސަލާމަތް ނުވާހިސާބަށް ގޮއްސަ!

ސުވާދީބު
ނޫހެއް ބަލައިލިއަސް އަދި އެފްބީއަށް ވަނަސް ފަލަސުރުހީ ތަކުގެ އެންމެ ކުރިން ފެންނަނީ މަސްތުވާ ތަކެތީގެ ވާހަކައެވެ. މިވަނި ގެއަކުން 37 ، އެވަނި ގެއަކުން 20، އެއޮއްރަށުން 150 ކިލޯ،  މީދަގެއިން 3
މަސްތުވާތަކެތި

މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ހައްޔަރު ކުރި ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްލައިފި

ސުވާދީބު
މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު ނ. މާޅެންދޫއިން ހައްޔަރުކުރި، އެ ރަށު ސްކޫލްގެ ޕްރިންސިޕަލް ދޫކޮށްލައިފިއެވެ. އޭނާ ދޫކޮށްލާފައި ވަނީ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު ކުރުމަށް، ނ. އަތޮޅު ހެނބަދޫ ކޯޓަށް ގެންދިއުމުންނެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ހަތް ދުވަހަށް