web analytics

ކެޓަގަރީ މުޒާހަރާ

މުޒާހަރާ

މުޒާހަރާ

އިންޑިއާގައި މުޒާހަރާ ހޫނުވެ ހިނގަމުންދާ ލޭއޮހޮރުމުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރުން ރަގަޅެއްނޫން

ސުވާދީބު
މިހާރު އިންޑިއާގައި އެގައުމުގެ ބާރުތަކުން އިސްވެ ތިބެ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅަށް ހިންގަމުންދާ ހަމަނުޖެހުންތަކާއި ގުޅިގެން، އެގައުމުގައި އުޅޭ ދިވެހިން ބޭރަށް ނިކުމެއުޅުމުގައި ސަމާލުކަންދިނުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފިއެވެ. މިކަން އިލްތިމާސްކޮށްފައި ވަނީ އިންޑިއާ ޓްރިވެންޑްރަމުގައި އުޅޭ ދިވެހިންގެ
މުޒާހަރާ

ރޯދަ މަހު ފަހު ދިހައެއްގައި މާލޭގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ރާވަނީ

ސުވާދީބު
މި ފެށުނު ބަރަކާތްތެރި ރަމަޝާން މަހުގެ ފަހު ދިހައެއްގައި ވެރިރަށް މާލޭގައި މުޒާހަރާކުރަން ރާވައިފިއެވެ. ” ޑީޕީ” އަށް އެންގިފައިވާގޮތުގައި މިމަހު 31 ވަނަ ދުވަހު މާލޭގައި މުޒާހަރާއެއް ބާއްވަން ރާވާފައިވާއިރު މި މުޒާހަރާ