web analytics

ކެޓަގަރީ މޫސުން

މޫސުން

މޫސުން

ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާޓުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ސުވާދީބު
ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންދާ ވިއްސާރައާ ގުޅިގެން ހއ. އަތޮޅުން ފެށިގެން ބ. އަތޮޅާ ދެމެދުގެ ރަށްތަކަށް ނެރުނު ޔެލޯ އެލާޓުގެ ވަގުތު އިތުރުކޮށްފިއެވެ. މޫސުމާ ބެހޭ ގައުމީ އިދާރާ އިން ކުރިން އެ ސަރަހައްދުތަކަށް ޔެލޯ
މޫސުން

ދެކުނުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގައި ފެންބޮޑުވެ ގޭގެއަށް ފެންވަދެއްޖެ – އަނެއްކާވެސް ޔެލޯ އެލާޓް

ސުވާދީބު
މިހާރު ރާއްޖެއަށް ކުރަމުންމިދާ ހުޅަނގު މޫސުމުގެ ވިއްސާރައިގާ ދެކުނުގެ ގިނަ ރަށްތަކެއްގެ ގިނަ ގޭގެއަށް ފެންވަދެ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބެމުންއެބަދެއެވެ. ވިއްސާރަ ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް މޫސުމާއިބެހޭ ގައުމީ އިދާރާއިން މިވަނީ ޔެލޯ އެލާޓްގެ