web analytics

ކެޓަގަރީ މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ލީކުވެފައިވާ އޯޑިޔޯތަކުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަނީ

ސުވާދީބު
ފަތުރުވެރިކަމާ ބެހޭ ވަޒީރު ޢަލީ ވަޙީދު އާއި ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރެއްގެ އަޑު އިވޭ އޯޑިޔޯއެއް ލީކުވެފައިވާތީވެ، އެއޯޑިޔޯގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ތަޙުޤީޤުކުރަމުންދާ ކަމުގައި ފުލުސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު އިޒްމިއާ ޒާހިރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި ޖެނުއަރީ މަހު 13 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރަށް ލިބިއްޖެ

ސުވާދީބު
މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން 30 ގެ ނިޔަލަށް ޖުރިމާނާގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް 13.4 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެއެވެ. ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މިދިޔަ ހަފްތާގެ ދައުލަތުގެ މާލީ ހިސާބުތަކުން ދައްކާގޮތުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މިއަދު ތިޖަހާ ސްޓިކަރ އާއި ޖޫރިމަނާގެ ހިތި މާދަން ވޯޓުން ފެންނާނެ!

ސުވާދީބު
މިދުވަސްވަރު ފަތު އަޑުލާފައި އެންމެ ގަދައަށް ދެކެވޭ ވާހަކައަކީ ފުލުހުން 24 ގަޑިއިރު ނިކުމެ ސްޓިކަރ ޖެހުމާއި ޗެކް ކުރުމާއި ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ ވާހަކައެވެ. ފުރަ މާލެ ތެރޭގައި ފުލުހުން ޗެކްޕޯސްޓު ނުޖަހާ މަގެއް
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

ގާނޫނާ ހިލާފު އަމުރަށް ތަބާވާ ފުލުހުން އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

ސުވާދީބު
ގާނޫނާ ހިލާފު އަމުރަށް ތަބާވާ ފުލުހުން އެއް އަހަރަށް ޖަލަށްލެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް “ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުގެ ބިލު” ގައި ހިމަނައިފި އެވެ. މި ބިލު މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހެންވޭރު ހުޅަނދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހަސަން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

އުވާލި އެމްޑީއެން އިން އަނެއްކާވެސް ބަޔާނެއް ނެރެފި!

ސުވާދީބު
ކީރިތި ރަސޫލާ މުޙައްމަދު (ޞޢޥ) އަށާއި އިސްލާމްދީނަށް ފުރައްސާރަކޮށް ރިޕޯޓެއް ނެރުނު މައްސަލައިގައި އުވާލިކަމަށް ބުނާ މޯލްޑިވިއަން ޑިމޮކްރަސީ ނެޓްވޯކް (އެމްޑީއެން) އިން އަނެއްކާވެސް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. އެޖަމިއްޔާއިން މިއަދު ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ،
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މާފުށީގައި ފަތުރުވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރީ ގޯސްކޮށެއް ނޫން: މިނިސްޓަރު އިމްރާން

ސުވާދީބު
ކ. މާފުށީގައި ބިކިނީގައި އުޅެނިކޮށް އަންހެން ޓޫރިސްޓަކު ހައްޔަރު ކުރި ގޮތާ ގުޅިގެން ފާޑުކިޔުންތަކެއް އަމާޒުވި ނަމަވެސް، ސަލާމަތީ ނަޒަރަކުން ބަލާނަމަ އެ ހާލަތުގައި ފުލުހުން އަމަލު ކުރީ ވަރަށް ގޯސް ކަމަށް ދެންނެވެން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ޕީޕީއެމް ޕީއެންސީ ކޯލިޝަން

އިމްރާން އާއި ސީޕީގެ އިސްތިއުފާ އަށް އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން އަބްދުﷲ އާއި ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު އިސްތިއުފާ ދެއްވަން އިދިކޮޅުން ގޮވާލައިފިއެވެ. އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމް/ޕީއެންސީން މިކަމަށް ގޮވާލާފައިމިވަނީ ކ.މާފުށިން އިއްޔެ ހަވީރު ފަތުރުވެރިއަކު ހައްޔަރުކުރުމުގައި އަމަލުކުރި ގޮތުން
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް

މާފުށިން ފަތުރުވެރިޔާ ހައްޔަރު ކުރީ ރަނގަޅަކަށް ނޫން: ކޮމިޝަނާ

ސުވާދީބު
މާފުށީގައި ނިވާކަން ކުޑަ ގޮތެއްގައި ހުރި އަންހެނެއް ހައްޔަރު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރީ ރަނގަޅަށް ނޫން ކަމަށާއި އެކަމުގެ ސަބަބުން ފަތުރުވެރިޔާ އަށާއި އާއްމުންގެ ކިބައިން މާފަށް އެދޭ ކަމަށް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް