web analytics

ކެޓަގަރީ ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފޮޓޯ އަލްބަމް

ފޮޓޯ އަލްބަމް

އައިއޯއައިޖީގެ ތަރިންނަށް މަރުހަބާ ކިޔުން

ސުވާދީބު
އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް އިން މެޑަލް ހޯދި ކުޅުންތެރިންނާއި ކޮންޓިންޖެންޓަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ޖުމްހޫރީ މައިދާނުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ކިޔާފައިވަނީ ބަތަލުންގެ މަރުހަބާއެއް: މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި.
ފޮޓޯ އަލްބަމް

ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިން ރާއްޖެ ރިހި މެޑަލް ހޯދުން

ސުވާދީބު
މޮރިޝަސް- 22 ޖުލައި 2019: އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލެންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އިން ރާއްޖޭގެ ފިރިހެން ބީޗް ވޮލީބޯޅަ ޓީމުން ސީޝެލްސް ބަލިކޮށް ރިހި މެޑަލް ހޯދުން، މިއީ ބީޗް ވޮލީބޯޅަ އިން މިހާތަނަށް
ފޮޓޯ އަލްބަމް

ގައުމީ އަންހެން ޓީޓީ ފަހުރުވެރި ރަން މެޑަލް ހޯދުން

ސުވާދީބު
މޮރިޝަސް- 21 ޖުލައި 2019: އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން އަދި މުބާރާތް ބާއްވާ ގައުމު ކަމަށްވާ މޮރިޝަސް ވަރަށް ވާދަވެރި ކުޅުމަކަށް ފަހު 3-5 އިން ބަލިކޮށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް
ފޮޓޯ އަލްބަމް

މިނިވަން ދުވަހުގެ ޕެރޭޑް

ސުވާދީބު
މާލެ: ޖުލައި 27، 2019- މި އަހަރުގެ މިނިވަން ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި މާލޭގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް: މިއަދު ހަވީރު އޮތް މި ޕެރޭޑުގައި ސިފައިންނާއި ކެޑޭޓް ކޯ އާއި މާލޭގެ ބައެއް ސްކޫލްތަކުގެ ދަރިވަރުން