web analytics

ކެޓަގަރީ ދަރިން

ދަރިން

ދަރިން

ދިވެހި އަންހެނަކު، 11 މަހުގެ އެންމާބަނޑު ދެ ދަރިން “އެއްލާލި” މައްސަލައެއް

ސުވާދީބު
ސްރީލަންކާ ފިރިހެނަކާއި، ދިވެހި އަންހެނަކު އިނދެގެން ލިބުނު އެއްމާބަނޑު ދެ ކުދިން، ފިރިހެން މީހާ ލަންކާގައި ދިރިއުޅެމުންދާ ގޭގެ ދޮރު މައްޗަށް “އެއްލާލާ”ފައި ދިޔަ މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ. މި ކުދިންގެ ބައްޕައަކީ ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް