web analytics

ކެޓަގަރީ ދޫނި ރޯގާ

ދޫނި ރޯގާ

ދޫނި ރޯގާ

ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދޫނި ރޯގާއެއް ފެތުރެން ފަށައިފި

ސުވާދީބު
ސައުދީ އަރަބިއްޔާގައި ދޫނީ ރޯގާއެއް ފެތުރި، ގިނަ އަދަދެއްގެ ދޫނި މަރުވަމުންދާ ކަމަށް ވޯލްޑް އޯގަނައިޒޭޝަން ފޯ އެނިމަލް ހެލްތު (އޯއައިއީ) އިން ބުނެފިއެވެ. އެޖަމިއްޔާ އިން ވަނީ މި ދޫނި ރޯގާ އާއި