web analytics

ކެޓަގަރީ ތިމާވެށީ

ތިމާވެށީ

ތިމާވެށީ

ޢީދު ދުވަހާއި ތިމާވެށީގެ ދުވަހު ހަވީރު ފައިމަގުގައި އުޅޭގޮތަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފި

ސުވާދީބު
ފިޠުރު ޢީދުގެ ފުރަތަމަ ދުވަސް ކަމުގައިވާ ބުދަ ދުވަހާއި ދުނިޔޭގެ ތިމާވެށީގެ ދުވަސް ކަމުގައިވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހަކީ ފައިމަގުގައި ހިނގާފައި އުޅޭ ދެ ދުވަސް ކަމުގައި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ފާސްކޮށްފިއެވެ. މިގޮތަށް ފާސްކޮށްފައިވަނީ