web analytics

ކެޓަގަރީ ލޯކަލް ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް

ލޯކަލް ކައުންސިލް

ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް 545 ވޯޓްފޮށި

ސުވާދީބު
ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި 545 ވޯޓް ފޮށި ބެހެއްޓޭނެ ކަމަށް މިހާތަނަށް ބެލެވިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ވަނީ ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު