web analytics

ކެޓަގަރީ ގުރުއާން

ގުރުއާން

ގުރުއާން

ޝަލަބީގެ ގުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ހިތްގައިމުކަން، އަނެއްކާވެސް މީސް މީޑިއާގެ ސަމާލުކަމަށް

ސުވާދީބު
ޝަލަބީ އިބްރާހީމްއަކީ ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކީ ދުނިޔޭގައި އެންމެ ވިދުން ގަދަ ތަރިއެވެ. ބޮޑުބެރުގެ ހުނަވެރިކަމާއެކު އާންމުގެ ތެރެއަށް މަގްބޫލުވެ، އޭނާއަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި އެންމެ ހިޓް އާޓިސްޓެވެ. ޝަލަބީ ކޮންމެ ރަމަޟާން މަހަކާ