web analytics

ކެޓަގަރީ ސިއްޙަތު

ސިއްޙަތު

އަމީނަށް ނިސްބަތްކޮށް އަލީ ވަހީދު ހަޑިހުތުރު ބަހުން ވާހަކަދައްކަވާ އޯޑިއޯއެއް އާންމުވެއްޖެ!

ސުވާދީބު
ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނަށް ނިސްބަތްކޮށް ހަޑި ހުތުރު ބަހުން ފަތުރުވެރިކަމާއި ބެހޭ ވަޒީރު އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ ދައްކަވާ އޯޑިއޯއެއް މީސް މީޑިއާގައި އާންމުވެއްޖެއެވެ. މިގޮތުން މި އޯޑިއޯގައި އަލީ ވަހީދު ވާހަކަ
ސިއްޙަތު

ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ “އަސްލު” އަގު

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަބްދުލް ޤައްޔޫމްގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައިވާ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބޮޑު އެއް މަޝްރޫއުއަކީ 25 ބުރީގެ ދަރުމަވަންތަ ހޮސްޕިޓަލުގެ މަސައްކަތެވެ. 25 ބުރީގެ މި އިމާރާތަކީ ރާއްޖޭގައި
ސިއްޙަތު

ދުނިޔެ ސިއްސުވާލި 4 ބަލިމަޑުކަން!

ސުވާދީބު
2012 ވަނަ އަހަރާއި ހަމައަށް މިބައްޔަކީ އެއްކޮށް ނައްތާލެވިފައިވާ ބައްޔަކަށްވީނަމަވެސް 2013 ވަނަ އަހަރު މިބަލި ފެންނަ ޢަދަދު އިތުރުވެގެންދިޔައެވެ. ޕޯލިއޯ އެއްކޮށް ނައްތާލުމަށް ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ގައުމަކުން ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތް ކާމިޔާބުވުމާއި ގާތްވެފައި
ސިއްޙަތު

ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ އިސްތިޢުފާއަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ގޮވާލައިފި

ސުވާދީބު
ހެލްތު މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ އަމީން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ ޗެއާޕާސަން ހަސަން ލަތީފް ގޮވާލައްވައިފިއެވެ.މިއަދު ހެނދުނު ހަސަން ލަތީފް ކުރެއްވި ޓުވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މިނިސްޓަރ ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތާއި އެއްގޮތަށް ޒިންމާދާރު ކަމާއި އެކު މަގާމު
ކޮރޯނާވައިރަސް ސިއްޙަތު

ސިންގަޕޫރުން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިއްޖެ

ސުވާދީބު
ސިންގަޕޫރުންވެސް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ފެނިއްޖެއެވެ. އެ ގައުމުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ އޮފިޝަލުން ހާމަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ވުހާން ކޮރޯނާވައިރަސް ފެނިފައި ވަނީ އެ ގައުމުގަށް ޒިޔާރަތް ކުރި ޗައިނާ ފަތުރުވެރިއެއްގެ ގައިންނެވެ. ސިންގަޕޫރުގެ ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ރިޕޯޓް ސިއްޙަތު

ނައްތާލި ބަލި އަލުން ފެނުނީ ކޮން ގޯހެއް ހެދިގެން؟

ސުވާދީބު
ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ކޮންމެ އަހަރަކު 134،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން މީސުލްސް (ހިމަބިހި) ޖެހިގެން މަރުވެ އެވެ. ގައިންގަޔަށް އަރައި، ވަރަށް ހަލުއިކަމާ އެކު ފެތުރި، ލޮލުގެ ފެނުމާއި ފުއްޕާމެ އާއި
ސިއްޙަތު

ކަފިހިހުރަސް މަތިން 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއް ގައިގައި ސައިކަލަކުންޖެހި، އެމެޖެންސީގައި ފަރުވާދެނީ

ސުވާދީބު
މަޖީދީމަގުގެ ކަފިހުުރަހެއް މަތިން މަގު ހުރަސްކުރަން އުޅުނު 17 އަހަރުގެ ކުއްޖެއްގެ ގައިގައި ސައިކަލަކުން ޖެހި، އެކްސިޑެންޓުވެއްޖެ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ 20:14 ހާއިރު ހިނގި މި އެކްސިޑެންޓްގައި އަންހެން ކުއްޖާގެ
ސިއްޙަތު

އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދަ ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އާންމުންގެ ކަންބޮޑުވުން

ސުވާދީބު
އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ކަނޑާލުމާ ގުޅިގެން އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފިއެވެ. ޓުވީޓާގައި ބައެއް މީހުން ބުނެފައި ވަނީ އިންޑިއާގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް މިހާރު ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެކަން ހިނގިގޮތެއް
ސިއްޙަތު

11 އެމްބިއުލާންސާއި 61 ރަށެއްގެ ޖިމް ސާމާނު ގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން އެހީ ދީފި

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ މަރުކަޒުތަކާއި ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް 11 އެމްބިއުލާންސް ގަތުމަށާއި 61 ރަށެއްގައި އައުޓްޑޯ ޖިމް ހެދުމަށް ބޭނުންވާ ސާމާނު ގަތުމަށް އިންޑިއާ އިން 15 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި އެވެ. މި އެހީ
ސިއްޙަތު

މި ސަރުކާރުން ރާއްޖެ ގެންނަނީ ބޭނުން ކޮށްފައި ހުރި އެމްބިއުލައިންސް

ސުވާދީބު
ރާއްޖޭގެ ހެލްތު ސެކްޓާގައި ބޭނުން ކުރުމަށް މި ސަރުކާރުން ބޭނުން ކޮށްފައިވާ ދެ އެމްބިއުލައިންސެއް އެތެރެ ކުރާތީ، އެކަމާ ރައްޔިތުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅު ކޮށްފިއެވެ. އޭޕްރީލް މަހުގެ ކުރިކޮޅު ކޮށްފައިވާ އިއުލާނެއްގައި ރާއްޖެއަށް 15