web analytics

ކެޓަގަރީ ޙަބަރު

ޙަބަރު

ޙަބަރު

މާފުށީ ހާދިސާ: ވީޑިއޯއިިން ނުފެންނަ މަންޒަރު!

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހަވީރުގެ ވަގުތެވެ؛ ރަށު ޓޫރިޒަމްގެ މައިރަށް ކަމަށްވާ މާފުށީ މަގުމަތީގައި އަންހެން ފަތުރުވެރިއަކު ނިވާކަން ކުޑަ ހާލުގައި ރަށުގެ އާންމުންގެ ތެރެއަށް ދެމިގަތެވެ. އޭނާ “ގޮތްކުޑަކޮށްލައިގެން” ރަށުތެރެއަށް އަރައި އުޅެނިކޮށް
ޙަބަރު

“ކައްޕިއާ ބިދޭސީއަކާ ދެމެދު ފައިސާގެ މައްސަލައެއް ޖެހުނު”

ސުވާދީބު
މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ފަރަށްއެރި މުދާ އުފުލާ ދޯނީގެ ކައްޕި، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ހަވީރީ ނާޒް، މުހައްމަދު ޔޫސުފް ގެއްލުނު ހާދިސާގައި ޝައްކު އުފެދޭ އެތައް ކަމެއް ހިނގިއިރު އޭނާ ކުރިން މަސައްކަތް
ޙަބަރު

ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވެދާނެ ކަމަށް ބުނެ ސަރުކާރުން ހެދީ ދޮގުކަން ބޭޒާރުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން މާގިނައިން ލޯނު ނަގާތީ ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓް ވާނެ ކަމަށް ކުރީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހް ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅުކަން އަނެއްކާވެސް ބޭޒާރުވެއްޖެއެވެ.
ޙަބަރު

ސިޔާސީ ފިކުރަށް ބަލައި ވަޒީފާއިން ވަތްކެއް ނުކުރަން: ތަރުޖަމާން

ސުވާދީބު
މި ސަރުކާރުން ވެރިކަމާ ހަވާލުވުމަށް ފަހު ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ބިރު ދެއްކުމުގެ އިތުރުން ވަޒީފާ އިން ވެސް މީހުން ވަކިކުރަމުން ދާ ކަމަށް ކުރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ކުރާ ތުހުމަތުތައް ސަރުކާރުން މިއަދު
ޙަބަރު

ރައީސް ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެއް!

ސުވާދީބު
ރައީސް އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތްތަން ފެނުމުން ގިނަ ބައަކަށް ލިބުނީ ޙައިރާން ކަމެކެވެ. ރައީސް ޞާލިޙް މިރޭ ތަރާވީޙް ނަމާދަށް ވަޑައިގަތީ ހުކުރު މިސްކިތަށެވެ. ވަރަށް އާދައިގެ ގޮތަކަށް ހުންނެވުމުން
ޙަބަރު

ރޯދަމަހު ސަރުކާރުގެ ރަސްމީ ގަޑިއަކީ 9:00ން 1:00 ކަމަށް ހަމަޖައްސައިފި

ސުވާދީބު
އަންނަ ރަމަޟާންމަހު ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތު ގަޑިއަކީ ހެނދުނު 9:00 ން ފެށިގެން މެންދުރު 1:00 އަށް ކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. ރަމަޟާންމަހުގެ ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑި ހަމަޖައްސަވައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން މިއަދު ނެރުއްވި
ޙަބަރު

ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީހު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވެއްޖެ

ސުވާދީބު
ސަރުކާރުގެ މަސައްކަތަށް 100 ދުވަސް ހަމަވާ ތާރީހު އަނެއްކާވެސް ބަދަލުވެއްޖެއެވެ. މިދިޔަ ނޮވެމްބަރ މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު ވެރިކަމާހަވާލުވެ ވަޑައިގެންނެވި ރައީސް ޞާލިހްގެ ސަރުކާރަށް 100 ދުވަސް ފުރިހަމަ ވާނީ ފެބްރުއަރީ 25
ޙަބަރު

ނަތީޖާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ދެއްކިޔަސް ކޯލިޝަން ސަރުކާރު ދެމިއޮންނާނެ: ރައީސް

ސުވާދީބު
އިއްޔެ ބޭއްވި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ނަތީޖާ ނުކުތް ގޮތުން، އެމްޑީޕީން ބޮޑު ކާމިޔާބެއް ހޯދިޔަސް ސަރުކާރު ކޯލިޝަނަށް ވާނެ ގެއްލުމެއް ނެތް ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.
ޙަބަރު

ވަހީދުގެ ހާއްސަ މަރުޙަބާއެއް ރައީސް ޞާލިހާއި ނަޝީދަށް

ސުވާދީބު
އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީން ހޯދި ބޮޑު ކާމިޔާބީ ފާހަގަކޮށް ކުރީގެ ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު ވަހީދު ހަސަންމަނިކު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ޞާލިހަށާއި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް
ޙަބަރު

މިއީ އެއްވެސް މީހަކު ބާކީނުކޮށް ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު، ރައްޔިތުންނާއެކު ކުރިއަށްދާން މިހުރީ ތައްޔާރަށް: ރައީސް

ސުވާދީބު
މިއީ އެއްވެސް މީހަކު ބާކީ ނުކޮށް ކުރިއަށްދާންވީ ވަގުތު ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއެކު ކުރިއަށްދާން ތައްޔާރަށް ހުންނެވިކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ އެމްޑީޕީއަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެޖޯރިޓީ ލިބުމާ