web analytics

ކެޓަގަރީ ޝިޔާމް ޕާޓީ

ޝިޔާމް ޕާޓީ

ޝިޔާމް ޕާޓީ

ނ އަތޮޅަށް އުފަން ޕާޓީއަށް، އެ އަތޮޅުން އެންމެ ގޮނޑިއެއްވެސް ނުލިބުނީ ކީއްވެ؟

ސުވާދީބު
މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) އަކީ ނ.އަތޮޅަށް އުފަންވި ސިޔާސީ ޕާޓީ އެކެވެ. އެ ޕާޓީގެ ގިނަ މެމްބަރުންނަކީ އެ އަތޮޅަށް ނިޞްބަތްވާ މެމްބަރުންނެވެ. އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރ އަޙުމަދު ޝިޔާމް މުޙައްމަދާއި، ޑެޕިއުޓީ